Bài giảng Thiết kế dự án II - Buổi 2 - Nguyễn Thùy Dung

Bước 1: Nhận định & phát hiện vấn đề (tiếp) (1) Chia sẻ kết quả phiếu [1T-1] giữa các nhóm (2) Thu thập thêm thông tin về vấn đề cá nhân đã chọn (3) Đề xuất ứng cử viên cho đề tài nhóm tạm thời (4) Đánh giá và lựa chọn đề tài nhóm tạm thời

pdf12 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 285 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Thiết kế dự án II - Buổi 2 - Nguyễn Thùy Dung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
T r u n g t â m đ à o t ạ o T h i ế t k ế d ự á n H ọ c p h ầ n T h i ế t k ế d ự á n I Thiết kế dự án II (Project Design II) Buổi 2 Nội dung chính Buổi 2 Bước 1: Nhận định & phát hiện vấn đề (tiếp) (1) Chia sẻ kết quả phiếu [1T-1] giữa các nhóm (2) Thu thập thêm thông tin về vấn đề cá nhân đã chọn (3) Đề xuất ứng cử viên cho đề tài nhóm tạm thời (4) Đánh giá và lựa chọn đề tài nhóm tạm thời Project Design Education Center 2 Kiểm tra chéo hồ sơ (5 phút) Project Design Education Center 3 1. Các nhóm trình hồ sơ dự án - Bìa hồ sơ dự án - Phiếu [0T-1], [0T-2], [1T-1] 2. Giám sát lớp kiểm tra hồ sơ - Kiểm tra các phiếu như trên - Điền vào phiếu Kiểm tra chéo hồ sơ Nhắc lại bài cũ: “Tuyên bố cho vấn đề” Cấu trúc của tuyên bố sẽ là: Project Design Education Center 4 Tên đối tượng + vấn đề mà đối tượng đang gặp phải VÍ DỤ: ▪Người già gặp khó khăn trong việc tự chăm sóc sức khỏe ▪Người già dễ gặp nguy hiểm trong nhà tắm ▪Người già khó phân biệt nhãn hiệu các loại hóa chất trong nhà ▪Rất khó khăn cho người già để tự đi chợ Chia sẻ kết quả bài tập Buổi 1 (10 phút) Project Design Education Center 5 ▪Trưởng nhóm Buổi 2 viết tên các vấn đề từng thành viên trong nhóm đã chọn lên bảng ▪Thực hiện góp ý chéo cho phần lựa chọn vấn đề giữa các nhóm Bước 1: Phát hiện vấn đề Project Design Education Center 6 Chỉ ra các vấn đề liên quan đến Chủ đề lớp [1T-1] Tìm thông tin về vấn đề mỗi cá nhân đã chọn [1P-1] Đánh giá và lựa chọn ra Đề tài nhóm tạm thời [1T-2] 1 2 3 Project Design Education Center 7 ➢ Sử dụng phiếu [1P-1] để thu thập thông tin về vấn đề cá nhân đã chọn • Mỗi cá nhân sẽ tiến hành tìm kiếm các thông tin thể hiện vấn đề cá nhân đã chọn (số liệu, hình ảnh, v.v. liên quan) • Sau khi điều tra, chốt lại đề xuất đề tài nhóm tạm thời của bạn VÍ DỤ: Người già dễ gặp nguy hiểm trong nhà tắm Bước 1: Phát hiện vấn đề (tiếp theo) Project Design Education Center 8 1. Hoàn thành tất cả các thông tin trong phiếu, phải đúng với nội dung từng phiếu. Lưu ý: hình ảnh sử dụng phải liên quan đến hoặc minh họa được nội dung muốn nói. Phần mô tả là nhằm giải thích rõ hơn tài liệu minh họa ở trên. 2. Tính nhất quán: Đối với các thông tin được sử dụng cho cho cả nhóm (chủ đề lớp, đề tài nhóm...) trong các phiếu nhóm và cá nhân phải đảm bảo sự thống nhất trong quá trình điền phiếu. 3. Nguồn tham khảo: Tất cả các thông tin được thu thập qua các nguồn khác nhau cần được trích dẫn rõ ràng. - Đối với website: [Tên bài đăng trên web, link web, ngày trích dẫn] - Đối với nguồn tự khảo sát: [Thời gian, địa điểm khảo sát] Yêu cầu cơ bản khi thực hiện phiếu PD Project Design Education Center 9 (1)Chủ đề lớp, Đề tài nhóm phải giống nhau trong các phiếu P & T (2)Thông tin tìm được ở đâu, phải trích nguồn đầy đủ rõ ràng (3)Hình ảnh phải liên quan đến nội dung cần nói. Được chú thích rõ ràng, đánh số thứ tự (nếu có) 1P-1 (Cá nhân): Thu thập thông tin và đề xuất Đề tài dự án cá nhân Project Design Education Center 10 4) Phần mô tả: - Phải giải thích rõ hơn tài liệu minh họa ở phần trên muốn nói gì - Nội dung của tài liệu minh họa và mô tả phải đáp ứng được yêu cầu của phiếu Phiếu bên cạnh nhằm cung cấp thêm thông tin cho vấn đề cá nhân đã chọn 1P-1 (Cá nhân): Thu thập thông tin và đề xuất Đề tài dự án cá nhân Project Design Education Center 11 ➢ Phiếu [1T-2] sử dụng Ma trận đánh giá để lựa chọn ra đề tài tạm thời cho nhóm Bước 1: Phát hiện vấn đề (tiếp theo) Tiêu chí đánh giá T iê u c h í 1 T iê u c h í 2 T iê u c h í 3 T iê u c h í 4 T iê u c h í 5 T iê u c h í 6 Tổng điểmA B C D E F Đ ề tà i d ự án d ự ki ế n Theme 1 A × × ○ ○ ○ ? 4 Theme 2 B ? 〇 × ? ? ? 1 Theme 3 C × ○ ? ○ ? ? 3 Theme 4 D ? 〇 〇 × ○ ? 5 Theme 5 E ? ? ○ ○ ○ ○ 8 Theme 6 F ? ○ ○ × × ? 2 Quy trình: (1) Cột dọc, điền tên các dự án tạm thời và tên tác giả. (2) Cho điểm: 〇 ---2đ nếu phù hợp tiêu chí ? --- 1đ nếu khó quyết định × --- 0đ nếu không phù hợp Tính tổng số điểm. (3) Chọn đề tài tốt nhất làm đề tài hứa hẹn của dự án nhóm. Hứa hẹn nhất ◆ Nhóm: Bài tập về nhà (Nộp vào đầu giờ buổi học sau) 1T-2: Đánh giá và lựa chọn đề tài nhóm tạm thời 1P-1: Thu thập thông tin và đề xuất đề tài cá nhân Project Design Education Center 12 ◆Cá nhân: In phiếu Lập kế hoạch khảo sát thực trạng & nhu cầu các bên liên quan In phiếu kiểm tra chéo hồ sơ
Tài liệu liên quan