Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ được thực hiện bởi ngân hàng trung ương, trên cơ sở thay đổi lượng cung tiền trong nền kinh tế. Để hiểu được tác động của chính sách tiền tệ: Tìm hiểu khái quát về tiền tệ và ngân hàng,

pdf60 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1848 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan