Bài giảng Kinh tế học vĩ mô

Kinh tế học được định nghĩa là môn học nghiên cứu cách thức chọn lựa của xã hội trong việc sử dụng nguồn tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra sản phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người. Kinh tế học là một "khoa học về sự lựa chọn"

pdf43 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1473 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kinh tế học vĩ mô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan