Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 5: Phương pháp đếm dùng hàm sinh - Nguyễn Anh Thi

Định nghĩa hàm sinh Định nghĩa | Cho {4n}n>0 là một dãy các số thực, thì chuỗi lũy thừa hình thức A(x) = x0 an” được gọi là hàm sinh thông thường (hay hàm sinh) của | dãy {4n}n>0. Ví dụ Xét tập hợp X với m phần tử, gọi an là số tập con có n phần tử của X, An = ('n ). Ta được làm sinh của dãy số thực {4n}n>0 là

pdf58 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Toán học tổ hợp - Chương 5: Phương pháp đếm dùng hàm sinh - Nguyễn Anh Thi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên