Bài giảng Xác suất thống kê - Chương: Thống kê mô tả - Nguyễn Văn Thìn

1 Giới thiệu về thống kê 2 Mô tả dữ liệu một biến bằng phương pháp đồ thị T Dữ liệu của biến định tính Dữ liệu của biến định lượng 3. Mô tả dữ liệu một biến bằng phương pháp số 1 Các độ đo hướng tâm 1 Các độ đo sự biến thiên của dữ liệu Mô tả dữ liệu nhiều biến

pdf24 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Xác suất thống kê - Chương: Thống kê mô tả - Nguyễn Văn Thìn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan