Bài giảng Lý thuyết xác suất - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất

Định nghĩa (Đại lượng ngẫu nhiên). | Một đại lượng ngẫu nhiên là mô tả bằng số các kết quả của một phép thử ngẫu nhiên. • Đại lượng ngẫu nhiên thường được kí hiệu bằng chữ cái in hoa như X, Y, Z. . • Các giá trị của đại lượng ngẫu nhiên được kí hiệu bằng chữ cái in thường như x, y, z. + Khi đó, xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X bằng giá trị x được kí hiệu là: P(X = x)

pdf77 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lý thuyết xác suất - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan