Bài thuyết trình Các phúc lợi cho người lao động - Nguyễn Thị Ngọc Hương

Các loại phúc lợi 5 chế độ bảo hiểm xã hội : Thai sản Tử tuất Tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp Trợ cấp ốm đau Hưu trí phúc lợi bảo hiểm Phúc lợi bảo đảm Tiền trả thời gian không làm việc Các phúc lợi do lịch làm việc linh hoạt Các loại dịch vụ cho người lao động

ppt10 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thuyết trình Các phúc lợi cho người lao động - Nguyễn Thị Ngọc Hương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các phúc lợi cho người lao động Thực thiện :Nguyễn Thị Ngọc H ươ ng Lớp marketing 49B Ví dụ về phúc lợi khoản hỗ trợ khi mất việc Chế độ bảo hiểm Hỗ trợ nhà ở Khái niệm phúc lợi phúc lợi là khoản thù lao gián tiếp trả dưới dạng hỗ trợ về cuộc sống dành cho người lao động Các loại phúc lợi Phúc lợi bắt buộc 5 chế độ bảo hiểm xã hội : Thai sản Tử tuất Tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp Trợ cấp ốm đau Hưu trí Phúc lợi tự nguyện phúc lợi bảo hiểm Phúc lợi bảo đảm Tiền trả thời gian không làm việc Các phúc lợi do lịch làm việc linh hoạt Các loại dịch vụ cho người lao động Các loại dịch vụ dành cho người lao động Dịch vụ tài chính Bán hàng giảm giá Hiệp hội tín dụng Mua cổ phần công ty Giúp đỡ tài chính Các cửa hàng Dịch vụ xã hội Dịch vụ giáo dục Dịch vụ nghề nghiệp Dịch vụ giải trí Thể thao Dã ngoại Dịch vụ nhà ở giao thông đi lại Hô trợ nơi cư trú Hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại Xây dựng và quản lí chương trình phúc lợi cho người lao động Mục tiêu của ch ươ ng trình phúc lợi Duy trì nâng cao năng suất lao động Thực hiện chức năng xã hội Đáp ứng đòi hỏi của người lao động và vai trò điều tiết của chính phủ Duy trì mức sống vật chất và tinh thần của người lao động Nguyên tắc xây dựng ch ươ ng trình phúc lợi Có lợi cho người sản xuất vừa có lợi cho người lao động Thúc đảy hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức Chi phí phải trong khả năng thanh toán Các chương trình phúc lợi phải được người tiêu dùng tham gia và ủng hộ Các bước xây dựng ch ươ ng trình phúc lợi Bước 1 Thu thập dữ liệu về giá cả các mặt hàng và dịch vụ liên quan Bước 2 Cho điểm đánh giá từng loại phúc lợi và dịch vụ Bước 3 Chọn phương án tối ưu kết hợp giữa các loai phúc lợi và dịch vụ Quản lí chương trình phúc lợi Nghiên cứu chương trình phúc lợi của các tổ chức khác để tham khảo và so sánh Nghiên cứu sở thích và việc lựa chọn của công nhân viên Xây dựng quy chế phúc lợi rõ ràng công khai Theo dõi và hạch toạn chi phí thường xuyên Quản lí thông tin thông suốt Thank for listening
Tài liệu liên quan