Bài thuyết trình Chủ đề Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả - Nguyễn Thị Huỳnh Hồng

III. QUẢN LÝ THỜI GIAN 1. NGUYÊN TẮC NGUYÊN TẮC SMART S: Cụ thể - Specific M: Đo lường được – Measurable A: Có thể đạt được – Achievable R: Thực tế - Realistic T: Thời gian – Time bound III. QUẢN LÝ THỜI GIAN 2. CÁCH THỰC HIỆN Liệt kê các việc cần làm Xác định ưu tiên Xác định thời gian Ủy quyền Tập tính kỹ luật, thói quen

ppt19 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thuyết trình Chủ đề Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả - Nguyễn Thị Huỳnh Hồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo Cáo CÁ NHÂN Chủ đề KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ GVHD: HOÀNG THỊ DOAN SVTH: NGUYỄN THỊ HUỲNH HỒNG LỚP: ĐHQTKD09B NHẬT BẢN 3000 NGƯỜI TỰ TỬ VÌ ÁP LỰC CÔNG VIỆC GẤP 4 LẦN TAI NẠN GIAO THÔNG 1 NGÀY TA CÓ 24 GIỜ 1 NĂM 31536000 GIÂY NỘI DUNG KHÁI NIỆM PHÁT HIỆN-XỬ LÝ KẺ CẤP TG QUẢN LÝ THỜI GIAN PHÁT TRIỂN THÓI QUEN III. CÁCH TIẾP KHÁI NIỆM Kiểm soát tốt cách bạn sử dụng thời gian Quyết định sáng suốt về cách sử dụng nó II. PHÁT HIỆN- XỬ KẺ CẤP THỜI GIAN DỜI VIỆC LẠI TÍNH CẦU TOÀN SỰ BỪA BỘN KHÔNG BIẾT NÓI “KHÔNG” GIAO TIẾP KÉM BẬN RỘN TIẾP KHÁCH III. QUẢN LÝ THỜI GIAN Cách thực hiện Nguyên tắc Công cụ III. QUẢN LÝ THỜI GIAN NGUYÊN TẮC SMART S : Cụ thể - Specific M : Đo lường được – Measurable A : Có thể đạt được – Achievable R : Thực tế - Realistic T : Thời gian – Time bound 1. NGUYÊN TẮC III. QUẢN LÝ THỜI GIAN 2. CÁCH THỰC HIỆN Liệt kê các việc cần làm Xác định ưu tiên Tập tính kỹ luật , thói quen Xác định thời gian Ủy quyền 1... 2... 3... 1... 2... 3... 1... 2... 3... 1... 2... 3... QUAN TRỌNG GẤP III. QUẢN LÝ THỜI GIAN Giấy và bút ( sổ ghi chép có sẵn lịch giờ/ngày/tháng ) III. QUẢN LÝ THỜI GIAN 3.CÔNG CỤ PDA (Personal Digital Assistan ) III. QUẢN LÝ THỜI GIAN Laptop/Desk top (Calendar trong Microsoft Office outlook) III. QUẢN LÝ THỜI GIAN Sử dụng điện thoại hiệu quả Quản lý tin nhắn Quản lý các cuộc gọi IV. PHÁT TRIỂN CÁC THÓI QUEN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI HIỆU QUẢ Đàm thoại ngắn gọn và tập trung Ủy quyền cho người khác nghe nếu có thể Sàng lọc người gọi đến bằng ID hoặc hộp thư thoại IV. PHÁT TRIỂN CÁC THÓI QUEN Sử dụng e-mail hiệu quả Chỉ dành cho những khoảng thời gian cố định đọc và trả lời Nguyên tắc ngắn gọn và đơn giản IV. PHÁT TRIỂN CÁC THÓI QUEN SỬ DỤNG E-MAIL HIỆU QUẢ Chỉ dành thời gian cố định đọc và trả lời email Tiêu đề ngắn gọn chính xác , nội dung ngắn gọn , kèm thông tin liên hệ cuối email Thông báo cho nhiều người cùng một nội dung IV. PHÁT TRIỂN CÁC THÓI QUEN 1. Việc này có quan trọng không ? 2. Có cần làm ngay không ? 3. Có cần đích thân mình làm không ? THỜI GIAN GHI NHỚ VÀNG Xem lại nguyên tắc Paretto 80/20 trong quản lý thời gian Đánh giá lại việc thực hiện các ghi nhớ trong quản lý thời gian KHI THẤY MINH QUÁ BẬN RỘN Chúc bạn thành công !