Bài thuyết trình môn Quản trị nhân lực - Chương VIII: Đánh giá thực hiện công việc - Nguyễn Thành Đạt

Nội dung chính của bài Khái niệm, mục đích, tầm quan trọng của đánh giá thực hiện công việc Hệ thống đánh giá thực hiện công việc và các yêu cầu đối với một hệ thống đánh giá Các phương pháp đánh giá thực hiện công việc Xây dựng và thực hiện chương trình đánh giá Vai trò của phòng quản trị nguồn nhân lực trong đánh giá thực hiện công việc

ppt21 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài thuyết trình môn Quản trị nhân lực - Chương VIII: Đánh giá thực hiện công việc - Nguyễn Thành Đạt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quản trị nhân lực Chương VIII Đánh giá thực hiện công việc Nhóm thực hiện: Nguyễn Thành Đạt Lưu Quang Trung Nguyễn Thị Thu Huyền Đỗ THị Liễu Nội dung chính của bài Khái niệm, mục đích, tầm quan trọng của đánh giá thực hiện công việc Hệ thống đánh giá thực hiện công việc và các yêu cầu đối với một hệ thống đánh giá Các phương pháp đánh giá thực hiện công việc Xây dựng và thực hiện chương trình đánh giá Vai trò của phòng quản trị nguồn nhân lực trong đánh giá thực hiện công việc Phần I: khái niệm, mục đích, tầm quan trọng 1/ khái niệm: đánh giá có hệ thống và chính thức tình hình thực hiện công việc so sánh với các tiêu chuẩn đã được xây dựng Thảo luận với người lao động 2/ Vai trò Cung cấp thông tin cơ bản  ra các quyết định nhân sự Giúp người lao động xem xét quá trình làm việc  hoàn thiện mình hơn Xây dựng kế hoạch, điều chỉnh sai sót trong công việc của nhân viên Đánh giá thành công, sai sót trong hoạt động nhân sự  điều chỉnh hợp lý Các tiêu chuẩn Đo lường Thông tin phản hồi Hệ thống đánh giá thực hiện công việc Các tiêu chuẩn Là hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí để thể hiện các yêu cầu của việc hoàn thành một công việc cả về mặt số lượng và chất lượng. Yêu cầu: Làm gì? Tốt đến mức nào? Mức độ yêu cầu về số lượng và chất lượng hợp lý Xây dựng các tiêu chuẩn Chỉ đạo tập trung Thảo luận dân chủ Người lãnh đạo quyết định tiêu chuẩn và phổ biến cho người lao động Lãnh đạo về nhân viên bàn bạc  tiêu chuẩn thống nhất Đo lường Đưa ra đánh giá Có tính chất quản lý Mức độ “tốt” hay “kém” Là yếu tố trung tâm Yêu cầu: Đối tượng cần được đo lường Tiêu thức đo lường Đo lường kết quả hay quá trình, phẩm chất Thông tin phản hồi Phỏng vấn đánh giá Xem xét lại tình hình Cung cấp thông tin Tiềm năng trong tương lai Biện pháp hoàn thiện Đánh giá thực hiện công việc Đo lường sự thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện công việc Thực tế thực hiện công việc Thông tin phản hồi Quyết đinh nhân sự Hồ sơ nhân viên Phù hợp Nhạy cảm Tin cậy Được chấp nhận Thực tiễn Các yêu cầu Các lỗi thường gặp: Lỗi thiên vị  Lỗi xu hướng trung bình  Lỗi thái cực  Lỗi định kiến do phong tục tập quán  Lỗi thành kiến  Ảnh hưởng của sự kiện gần nhất Các phương pháp Phương pháp thang đo đánh giá đồ họa Phương pháp danh mục kiểm tra Phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng Phương pháp đánh giá bằng thang đo hành vi Các phương pháp so sánh Phương pháp bản tường thuật Phương pháp “ quản lý bằng mục tiêu” I/ Phương pháp thang đo đánh giá đồ họa Bước 1 : lựa chọn các đặc trưng Bước 2 : đánh giá các đặc trưng Ư u điểm:  Dễ hiểu, đơn giản, sử dụng thuận tiện  Dễ cho điểm, lượng hóa tốt  Phù hợp với nhiều loại công việc Nhược điểm:  Dễ mắc lỗi: thiên vị, thành kiến  Sự bù nhau giữa cac đặc trưng II/ Phương pháp đánh giá bằng thang đo dựa trên hành vi B1 : quan sát và ghi chép các hành vi của người lao động B2 : xếp hạng và cho điểm Ưu điểm : - ít thiên vị - các đặc trưng được lựa chọn cẩn thận - tạo sự nhất trí Nhược điểm : - tốn thời gian và chi phí - khó xác định sự tương tự giữa hành vi thực tế và trong thang đo Phương pháp quản lý bằng mục tiêu Lãnh đạo Nhân viên Các yếu tố chính trong công việc Mục tiêu cụ thể cần đạt được Kế hoạch hành động Ư u điểm: Tạo động lực cho người lao động mọi cấp quản lý Thấy rõ nhu cầu đào tạo và phát triển nghể nghiệp Nhược điểm: Khó khăn trong việc xác định mục tiêu Dùng nhiều trong các doanh nghiệp có trình độ quản lý tiến bộ hoặc có sự tham gia của yếu tố nước ngoài Các phương pháp so sánh Pp xếp hạng Pp phân phối bắt buộc Pp cho điểm Pp so sánh cặp Đánh giá sự thực hiện công việc của người lao động thông qua so sánh với bạn cùng làm Ư u điểm: ♣ đơn giản, dễ thực hiện ♣ Dễ dàng trong ra quyết định nhân sự: lương, thưởng, thăng tiến Nhược điểm: ♣ Dễ phạm phải các lỗi thiên vị, thành kiến, sự kiện gần nhất ♣ Hạn chế trong thông tin phản hồi ♣ Không khuyến khích sự đoàn kết trong tập thể Một số phương pháp khác Phương pháp danh mục kiểm tra Phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng Phương pháp bản tường thuật Xây dựng và thực hiện chương trình đánh giá Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá Lựa chọn người đánh giá Xác định chu kỳ đánh giá Đào tạo người đánh giá Phỏng vấn đánh giá Phòng nguồn quản trị nguồn nhân lực Thiết kế Tổ chức thực hiện chương trình Xác định người đánh giá Lựa chọn phương pháp đánh giá Đào tạo, kiểm soát hoạt động đánh giá ở các phòng ban, bộ phận Tổng hợp kết quả đánh giá Đề ra biện pháp khắc phục
Tài liệu liên quan