Đề tài Alginate

(Bản scan) Rong biển có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống con người. Từ thời xa xưa con người đã biết sử dụng rong biển như một chất tạo kết đông dùng trong mứt sử dụng của rong biển như một chất cố định vi sinh vật, một môi trường nuôi cấy và phân lập vi sinh vật

pdf29 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1668 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Alginate, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên