Đề tài Đánh giá quản lý rác thải sinh hoạt ở thành phố Hồ Chí Minh

(Bản scan) Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh té, thương mại, du lịch và công nghiệp lớn nhất nước ta. Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh, quá trình đo thị hóa lịa diễn ra mạnh mẽ nữa, nên nhu cầu khai thác và tiêu dùng tài nguyên thiên nhiên của con người cũng không ngừng tăng lên, làm nảy sinh hàng loạt các vấn đề môi trường

pdf21 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá quản lý rác thải sinh hoạt ở thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên