Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây

Trong điều kiện chuyển sang cơ chế thị trường , với sự phát triển nhiều thành phần kinh tế ở các trình độ phát triển lực lượng sản xuất khác nhau . Nhu cầu về vốn đòi cho hoạt động kinh doanh là rất là lớn ,nhất là đòi hỏi của cách mạng khoa học kỹ thuật và cách mạng quản lý phát triển theo định hướng xã hôị chủ nghĩa , dưới sự quản lý của nhà nước thì nhu cầu về vốn lại càng lớn . Trong bối cảnh nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trờng , các doanh nghiệp để có thể tồn tại và hoạt động có hiệu quả thì yếu tố quan trọng hàng đầu là tiền vốn để kinh doanh ,sau đó là trình độ tổ chức sản xuất , quản lý trang thiết bị công nghệ Vốn nó giống như nguồn sinh lực , quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp . Với nguốn vốn tài chính giới hạn mà doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển với qui mô ngày càng được mở rộng thì doanh nghiệp đó coi như sử dụng khá hiệu quả nguồn vốn . Ngược lại với số vốn kinh doanh như vậy trong thời gian doanh nghiệp không có khả năng phát triển đồng vốn đó lên thì có nghĩa là doanh nghiệp đó làm ăn không hiệu quả hay nói cách khác doanh nghiệp đó sử dụng đồng vốn chưa hiệu quả .Do vậy việc sử dụng vốn hợp lý hay không hợp lý sẽ mang lại kết quả tốt hay xấu . Nhưng vấn đề đặt ra ở đây đối với các doanh nghiệp quản lý vốn như thế nào cho phù hợp với nhu cầu thị trường , đảm bảo quá trình tuần hoàn vốn , duy trì sản xuất kinh doanh đều đặn và tạo khả năng sinh lợi của đồng vốn cao.

doc34 trang | Chia sẻ: maiphuong | Lượt xem: 1207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan