Đề tài Nghiên cứu phương pháp chiết xuất và định lượng Norfloxacin trong dung dịch sinh học

(Bản scan) Nhu cầu về nghiên cứu sinh khả dụng, tương đương sinh học cũng như tương đương điều trị ở Việt Nam ngày một tăng thêm. Để thực hiện được những loại nghiên cứu này, một trong những nội dung quan trọng là kỹ thuật chiết tách thuốc ra khỏi các loại dịch sinh học (mau, nước tiểu, dịch não tủy...)

pdf96 trang | Chia sẻ: ngatran | Lượt xem: 1583 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu phương pháp chiết xuất và định lượng Norfloxacin trong dung dịch sinh học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên