Đề tài Nghiên cứu rủi ro đầu tư trên thị trường chứng khoán

Chương 1: Tổng quan thị trường chứng khoán Là nơi diễn ra các hoạt động mua bán các chứng khoán trung và dài hạn Quan hệ mua bán các chứng khoán trên thị trường chứng khoán phản ánh sự thay đổi các chủ thể sở hữu về chứng khoán

pdf27 trang | Chia sẻ: maiphuong | Lượt xem: 1366 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu rủi ro đầu tư trên thị trường chứng khoán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan