Đề tài Nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi

Trong hai thập niên qua, kể từ năm 1986, Việt nam đó thực sự đổi mới, mở cửa nền kinh tế theo định hướng thị trường có sự quản lý của nhà nước. Cùng với quá trỡnh chuyển đổi cấu trúc, xây dựng và hoàn thiện cỏc chớnh sỏch quản lý, chỳng ta đó vượt qua những khó khăn thử thách, kinh tế liên tục đạt tốc độ tăng trưởng cao, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Để có những thành tựu vĩ đại đó, Chính phủ đó thể hiện rừ vai trũ của người chỉ đạo điều hành nền kinh tế nói chung và đặc biệt là hệ thống tài chính ngân hàng quốc gia nói riêng trong ổn định tiền tệ, huy động các nguồn vốn cho tăng trưởng và hội nhập quốc tế. Với thu nhập ngày càng tăng thỡ rừ ràng nhu cầu gửi tiền trong ngõn hàng nhằm đảm bảo an toàn cho đồng tiền của mỡnh cũng tăng lờn, và với những rủi ro cú thể gặp phải thỡ việc bảo hiểm cho đồng tiền là rất quan trọng. Chớnh vỡ vậy nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi ra đời như một tất yếu nhằm cõn bằng nền kinh tế cũng như vỡ mục tiờu phỏt triển đất nước. Trong quỏ trỡnh thực hiện đề tài này, em xin chõn thành cảm ơn cụ giỏo, Thạc sĩ. Nguyễn Thị Ngọc Hương đó giỳp đỡ em hoàn thành đề tài này. Tuy vậy trong quỏ trỡnh làm chắc chắn vẫn cũn nhiều sai sút. Rất mong sự thụng cảm từ cụ giỏo.

doc35 trang | Chia sẻ: ngatran | Lượt xem: 1190 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên