Đề tài Một vài suy nghĩ về việc chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp ở Việt Nam

Ngành bảo hiểm là một ngành dịch vụ, do đó SPBH cũng có các đặc điểm chung của các sản phẩm dịch vụ như tính vô hình, tính không thể tách rời và không thể cất trữ được, tính không đồng nhất và không được bảo hộ bản quyền.Ngoài ra SPBH còn có đặc điểm riêng là "sản phẩm không mong đợi" sản phẩm có chu trình kinh doanh đảo ngược và sản phẩm có hiệu quả xê dịch. Nếu như đa số các sản phẩm hữu hình được trưng bày trong các cửa hàng, được vẽ trên các biển hiệu, tờ rơi , quảng cáo, được phô diễn công dụng trước người mua tiềm năng Do đó khách hàng dễ dàng nhận thấy sự tồn tại của sản phẩm. Khi mua SPBH người mua chỉ nhận được một lời hứa, lời cam kết về những đảm bảo vật chất trước các rủi ro. Tính vô hình của SPBH làm cho việc giới thiệu, chào bán sản phẩm trở nên khó khăn hơn.Như vậy để ký được một hợp đồng BH nói chung và BHNT nói riêng không dễ, nhưng khi hợp đồng đã ký rồi thì việc duy trì được hợp đồng đó cũng là một vấn đề lớn mà các công ty hoặc doanh nghiệp bảo hiểm cần phải chú ý.Hiện nay, số lượng hợp đồng BH nói chung và hợp đồng BHNT nói chung bị huỷ trước thời hạn rất nhiều, việc huỷ hợp đồng này gây thiệt hại cho người tham gia, cho các DNBH và đại lý của hợp đồng đó. Khi hợp đồng BH bị huỷ trước thời hạn thì các bên có liên quan đến hợp đồng bị thiệt hại như thế nào? Có cách gì để giảm bớt mức thiệt hại cho các bên có liên quan tới hợp đồng bảo hiểm không? Để phần nào giải đáp được thắc mắc trên trong phạm vi một đề án em xin chọn đề tài "Một vài suy nghĩ về việc chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp ở Việt Nam". Bố cục của đề án gồm 3 phần: Phần I: Tổng quan về BHNT và hợp đồng BHNT. Phần II: Vấn đề huỷ bỏ HĐBHNT ở Việt Nam trong thời gian qua. Phần III: Một vài suy nghĩ về việc chuyển đổi HĐBHNT hỗn hợp. Do kiến thức của em còn nhiều hạn chế trong quá trình xây dựng đề án còn nhiều thiếu sót, em mong cá thầy cô đóng góp thêm ý kiến Đề án môn học của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn.

doc23 trang | Chia sẻ: ngatran | Lượt xem: 1210 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một vài suy nghĩ về việc chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan