Đề tài Những cái nhìn đầu tiên về thị trường chứng khoán

Từ ngày Chính phủ Việt Nam quyết định áp dụng chính sách đổi mới, chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá sang nền kinh tế thị trường, đồng thời quyết định thành lập một thị trường chứng khoán (TTCK) ở Việt Nam, vấn đề này trở thành một đề tài hợp thời cần phải tìm hiểu: TTCK là gì ? Dùng để làm gì ? đối với nước ta, có ích lợi gì, bất lợi gì ? Nền kinh tế Việt Nam nên có một TTCK hay không ? và nếu phải có, thì khi nào cần có ?

doc36 trang | Chia sẻ: maiphuong | Lượt xem: 1263 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Những cái nhìn đầu tiên về thị trường chứng khoán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan