Đề tài Tăng cung – kích cầu hàng hóa cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Việc ra đời Thị trường chứng khoán ngày 20/07/2000 đánh dấu bước phát triển quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Đến nay sau gần 5 năm hoạt động số tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng được mở gần 20.000 tài khoản. Tăng gấp 7 lần. Trong đó có hơn 200 nhà đầu tư chuyền nghiệp (chiếm 0,95%), 190 nhà đầu tư nước ngoài (chiếm 0,75%). Điều này cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua chưa có nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài tham gia, chủ yếu là các nhà đầu tư trong nước do đó quy mô giao dịch còn rất nhỏ lẻ. Mục tiêu của thị trường chứng khoán Việt Nam từ nay đến năm 2010 là: tiếp tục ổn định và phát triển thị trường chứng khoán, góp phần phát triển nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước. Đặc biệt nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động thị trường, hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực, bảo vệ lợi ích của người đầu tư, thúc đẩy quá trình tự do hoá Tài Chính và hội nhập thị trường Tài Chính quốc tê.

doc33 trang | Chia sẻ: maiphuong | Lượt xem: 1346 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tăng cung – kích cầu hàng hóa cho thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan