Đề tài Thuế và vai trò của thuế trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Chính sách thuế là đòn bẩy quan trọng để tăng trưởng kinh tế và có mục đích chính là tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trong tình hình nền kinh tế Việt Nam cần thiết phải tăng trưởng nhanh nhằm nâng cao đời sống, tạo công ăn việc làm cho người lao động, ổn định chính trị, quốc phòng và giảm bớt nguy cơ tụt hậu về kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới. Từ năm 1987 đến nay, Việt Nam đã không ngừng toàn diện và hiện đại hoá hệ thống thuế. Tuy nhiên, mặc dù đã nhiều lần sửa đổi, bổ sung hệ thống thuế của nước ta vẫn còn nhiều nhược điểm mà vấn đề trầm trọng nhất hiện nay là hầu hết các luật thuế đều quá phức tạp làm cho việc quản lý thu thuế trở nên tốn kém và thất thu thuế do các đối tượng nộp thuế tìm mọi cách để trốn thuế. Vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống chính sách thuế là cần thiết cho việc phát triển kinh tế xã hội và công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta.

doc28 trang | Chia sẻ: maiphuong | Lượt xem: 1145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thuế và vai trò của thuế trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan