Đề tài Vấn đề giai cấp và dân tộc trong thời đại ngày nay: Liên hệ với thực tiễn Việt Nam

Vấn đề giai cấp và dân tộc là một nội dung có ý nghĩa chiến lược của chủ nghĩa Mác Lênin và của cách mạng xã hội chủ nghĩa là vấn đề thực tiễn nóng bỏng đòi hỏi phải đựoc giải quết một cách đúng đắn và thận trọng. Giai cấp và dân tộc quan hệ mật thiết với nhau song đó là những phạm trù chỉ các quan hệ xã hội khác nhau, có vai trò lịch sử khác nhau và không thể thay thế được nhau.Giai cấp và dân tộc sinh ra và mất đI không đồng thời .Trong lịch sử nhân loại nói chung ,giai cấp có trước dân tộc hàng nghìn năm song khi giai cấp mất đI thì dân tộc sẽ vẫn còn tồn tại

doc20 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1672 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vấn đề giai cấp và dân tộc trong thời đại ngày nay: Liên hệ với thực tiễn Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan