Đề tài Xây dựng ứng dụng Webmail

l CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ INTERNET VÀ MỘT SỐ GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG TRÊN INTERNET l CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ VỀ LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN MÔ HÌNH CLIENT/SERVER l CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN THƯ ĐIỆN TỬ l CHƯƠNG 4 : GIỚI THIỆU VỀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN

ppt30 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 2742 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng ứng dụng Webmail, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tài Xây dựng ứng dụng Webmail Sinh viên thực hiện : Nguyễn Xuân Thanh Giáo viên hướng dẫn : Văn Thế Minh Đồ án PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG WEBMAIL PHẦN I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT PHẦN II :XÂY DỰNG ỨNG DỤNG Nội dung chính của đồ án PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ BÀI TOÁN Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu Sơ đồ thực thể liên kết Giao diện chương trình Thoát NHẬP THÔNG TIN Nhập những thông tin cần thiết về người sử dụng mail Thoát GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH Thoát PHẦN 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ INTERNET VÀ MỘT SỐ GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG TRÊN INTERNET CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ VỀ LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN MÔ HÌNH CLIENT/SERVER CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN THƯ ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 4 : GIỚI THIỆU VỀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ INTERNET VÀ MỘT SỐ GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG TRÊN INTERNET 1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ INTERNET 1.2. HỌ GIAO THỨC TCP/IP 1.3. GIAO THỨC LIÊN MẠNG IP 1.4. GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN TCP CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ VỀ LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN MÔ HÌNH CLIENT/SERVER 2.1. LẬP TRÌNH GIAO TIẾP MẠNG VỚI WINDOWS SOCKETS 2.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 2.3. CÁCH CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG CLIENT/SERVER TCP CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN THƯ ĐIỆN TỬ 1.1. MAILSERVER 1.2. GIAO THỨC GỬI MAIL (MAIL TRANSPORT PROTOCOL 1.3.GIỚI THIỆU KIẾN TRÚC DỊCH VỤ THƯ ĐIỆN TỬ 1.4.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC THƯ ĐIỆN TỬ, CÁC GIAO THỨC SMTP VÀ POP3 1.5. PHÂN TÍCH GIAO THỨC SMTP (RFC 821) 1.6. PHÂN TÍCH GIAO THỨC POP3 (RFC 1081,1082) 1.7. MIME (MULTIPURPOSE INTERNET MAIL EXTENSIONS) 1.8.POP BEFORE SMTP(CHỨNG THỰC QUYỀN TRUY CẬP THEO GIAO THỨC POP TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SMTP) 1.9.MAIL CLIENT, WEB MAIL CHƯƠNG 4 : GIỚI THIỆU VỀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 2.1.GIỚI THIỆU VỀ JRUN WEBSERVER 3.1 2.2.GIỚI THIỆU VỀ SQL SERVER 7.0 2.3. LÝ THUYẾT MÔ HÌNH QUAN HỆ 2.4.GIỚI THIỆU VỀ JAVA SERVLET 2.5.GIỚI THIỆU VỀ JAVA SERVER PAGES(JSP) 2.6. GIỚI THIỆU VỀ JAVABEANS JRUN WEBSERVER 3.1 JRun là ứng dụng trình chủ Java (Java Web Server) nhằm phục vụ những công nghệ mới nhất của Java như Servlet/JSP và EJB JAVA SERVLET Mã nguồn của Servlet dược biên dịch ra mã byte – code của Java. Servlet dễ sử dụng và phát triển những ứng dụng Web nhanh hơn CGI. Servlet chạy tự động khi chúng được gọi từ trình chủ (Web server) . Servlet chạy toàn bộ trên máy ảo Java, xử lý và sinh mã HTML trả về trình khách. Bằng cách này Servlet có thể chạy trên rất nhiều trình chủ hiểu Java và chúng không phụ thuộc và trình duyệt (browser). JAVA SERVER PAGES(JSP) JSP là công nghệ rất mạnh để tạo trang HTML động về phía trình chủ. JSP là phần mở rộng trực tiếp của Java Servlet, bộ diễn dịch JSP sẽ ánh xạ trực tiếp mã JSP thành Servlet. Viết trang JSP ta không cần phải thông qua quá trình biên dịch tập tin thực thi .class như trong Servlet. JSP cung cấp mô hình lập trình Web dễ dàng và tiện dụng hơn Servlet. Công việc biên dịch trang JSP được thực hiện tự động bởi trình chủ. JAVABEANS JavaBeans là một thành phần đối tượng được xây dựng từ ngôn ngữ Java. JavaBeans có thể là việc và chạy trên mọi máy ảo Java. Yêu cầu tối thiểu nhất để tạo nên thành phần JavaBeans là : công cụ và trình biên dịch JDK 1.1 trở lên. JavaBeans có thể sử dụng các phương thức get/set để láy về và đặt thuộc tính cho đối tượng Bean mà nó thể hiện. PHẦN 2 : XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHƯƠNG 1 PHÂN TÍCH BÀI TOÁN CHƯƠNG 2 : THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG CHƯƠNG 1 PHÂN TÍCH BÀI TOÁN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHẢO SÁT - Xây dựng mail server : là chương trình hoạt động phía máy chủ nhận, lưu trữ mail, phân phối, gởi mail đến các trình chủ khác. Các chương trình như Mail Deamon, SendMail, Mail Exchange… là những mail server. - Xây dựng mail client : là chương trình hoạt động phía máy khách thực hiện chức năng cho phép người dùng nhập vào nội dung mail, gởi mail đến máy chủ mail server xác định. CHƯƠNG 2 : THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG 2.1.PHÂN TÍCH VÀ THẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 2.2. CÀI ĐẶT MAILSERVER 2.3.CÀI ĐẶT MAILCLIENT CÁC LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ Member (userid, user_name, password, question, answer, ho, ten, ngay, thang, nam, gioi_tinh, nuoc, thanh_pho, thanh_pho_khac, job, thong_tin_khac, date) Addressbook (addressid, userid, quickname,ho,ten,email,phone,diachi) SƠ ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT Thoát SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG Thoát Phương án tổ chức lưu trữ mail trên Server Các đơn thể của mailserver - Đơn thể xử lý tập lệnh SMTP - Đơn thể xử lý tập lệnh POP3 Đơn thể xử lý tập lệnh SMTP Nhiệm vụ chính của SMTP Server là sử lý tập lệnh SMTP, trả lại mã lỗi do trình khách gởi lên không hợp lệ. Tiếp nhận dữ liệu và lưu vào thư mục nhất định để trình chủ POP3 Server có thể truy xuất sau này. SMTP server sẽ mở socket lắng nghe trên cổng 25 (cổng mặc định của SMTP). Đơn thể xử lý tập lệnh POP3 Trình POP3 Server gồm hai phần, phần POPServer chịu trách nhiệm mở socket và lắng nghe kết nối từ trình khách gởi lên theo cổng 110 (cổng mặc định của giao thức POP3). Khi nhận được kết nối, POPServer yêu cầu lớp POPConnection phân tích các lệnh của giao thức POP3 và gởi mail về cho trình khách. Cấu trúc của Site Sơ đồ biểu diễn hệ thống KẾT LUẬN Qua quá trình khảo sát, phân tích – thiết kế và cài đặt chương trình ứng dụng WEB MAIL, bài toán cơ bản đã hoàn thành với đạt được những mục tiêu sau đây : Thực hiện được cơ bản các chức năng của một hệ thống WebMail Nắm bắt được công cụ lập trình đã sử dụng Tiếp cận được công nghệ mới và sử dụng vào việc xây dựng ứng dụng Thoát