Đồ án Vai trò của thị trường chứng khoán và sự cần thiết của việc hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Sau cuộc cải cách kinh tế Việt Nam đã có nhiều thành công trong sự nghiệp phát triển kính tế của mình.Cuộc cải cách này đã có những tác động rất lớn tới toàn bộ đời sống kính tế xã hội và tạo ra những chuyên biến tích cực trong nền kinh tế. Chính vì vậy mà đã xuất hiện những cơ sở vững chắc và ngày càng lớn mạnh để hình thành thị trường tài chính ,quan trọng nhất là sự hình thành thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Cách đi từng bước và chính xác trên con đường để đi tới một nền kinh tế thị trường phát triển là một điều rất hoan nghênh. Tiến trình cải cách cũng cho ra đời một thị trường tiền tệ với sự xuất hiện hàng loạt các hợp tác xã tín dụng, ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính song song với sự chuyển đổi các ngân hàng quốc doanh trở thành những ngân hàng chuyên doanh. Một số ngân hàng liên doanh với nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng bắt đầu được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Điều này đã chứng tỏ nhu cầu về vốn ngày càng tăng mà đòi hỏi phải có những biện pháp và công cụ hữu hiệu để mở rộng việc huy động vốn nhãn rỗi cả của khu vực dân cư ở trong nước và của nước ngoài. Để làm được điều này vào năm 1990, Việt Nam đã ban hành đạo luật về công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần. Các doanh nghiệp theo mô hình cổ phần, đặc biệt trong lĩnh vực: dịch vụ, thương mại, tài chính, ngân hàng đã được thành lập. Thêm vào đó từ năm 1993 trở đi, nhà nước Việt Nam cũng đã thực hiện rộng rãi việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước gần đây Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng được sửa đổi cho phép người nước ngoài tham gia trực tiếp đâù tư dưới hình thức góp vốn cổ phần vào các công ty cổ phần tại Việt Nam.

doc35 trang | Chia sẻ: maiphuong | Lượt xem: 1436 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Vai trò của thị trường chứng khoán và sự cần thiết của việc hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên