Tiểu luận Cải cách doanh nghiệp nhà nước theo hướng cổ phần hoa ở nước ta hiện nay

Trên cơ sở đổi mới tư duy , những năm gần đây nền kinh tế hoá tập trung ở nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường như một đòi hỏi tất yếu của sự phát triển . Trong điều kiện cơ chế quản lý thay đổi , khi hiệu quả kinh doanh trở thành yêú tố sống còn của mỗi doanh nghiệp thì các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước đã bộc lộ đầy đủ những yếu kém , lâm vào tình trạng sa sút và khủng hoảng . vậy vấn đề đặt ra là làm thế nào để cấu trúc lại sở hữu nhà nước và cải cách khu vực kinh tế nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả và vai trò của nó theo tinh thần nghị quyết đại hội VI và VII của đảng . vấn đề này đã được nhiều nhà kinh tế hòc , lý luận học nghiên cứu kỹ lưỡng và họ đã đưa ra những giải pháp cơ bản , phù hợp với tình hình kinh tế nước ta hiện nay. Một trong những giải pháp có tính chất chiến lược nhất là “Tiến hành cổ phần hoá DNNN” nhằm đa dạng sở hữu , đưa yếu tố cạnh tranh làm động lực tăng hiệu quả kinh doanh và xác lập một mô hình hữu hiệu trong nền kinh tế thị trường

doc25 trang | Chia sẻ: maiphuong | Lượt xem: 1209 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Cải cách doanh nghiệp nhà nước theo hướng cổ phần hoa ở nước ta hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan