Hóa học - Chương 2: Phân tích định tính

Hệ thống phân tích sunfua - Phân tích được hầu hết các ion - Độc hại Hệ thống phân tích photphat - amoniac Hệ thống phân tích axit - bazo - Được sử dụng rộng rãi

pdf34 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1274 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hóa học - Chương 2: Phân tích định tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan