Khóa luận Tách và xác định cấu trúc của hợp chất tritecpenoit từ hoa cây sắn thuyền ( Syzygium resinosum (Gagnep) merr.et perry)

(Bản scan) Từ cuối thế lỷ XX đến đầu thế kỷ XXI (và sẽ còn dài hơn nữa) hóa học các hợp chất thiên nhiên bùng nôt một cách mạnh mẽ. Với đời sống càng cao hơn, cái ăn cái mặc đã đầy đủ thì con người lại bắt đầu tìm đến cái đẹp hơn, cái trường thọ hơn. Do đặc tính thân thiện và an toàn trên thế giới có hàng nghìn phòng thí nghiệm đang ngày đêm tách chế xác định và thử hoạt tính các chất tách được từ cây cỏ

pdf50 trang | Chia sẻ: ngatran | Lượt xem: 1246 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Tách và xác định cấu trúc của hợp chất tritecpenoit từ hoa cây sắn thuyền ( Syzygium resinosum (Gagnep) merr.et perry), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên