Luận văn Một số đặc trưng của ánh xạ đóng, mở và ánh xạ liên tục

(Bản scan) Khóa luận được trình bày theo bố cục như sau Chương 1. trình bày một số kiến thức và tính chất cơ bản của tôpô đại cương và chứng minh một số tính chất làm cơ sở cho các phần sau. Chương 2. một số đặc trưng của ánh xạ đóng, mở và ánh xạ liên tục theo dãy hội tụ và theo quan hệ bao hàm tập hợp.

pdf27 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1431 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số đặc trưng của ánh xạ đóng, mở và ánh xạ liên tục, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên