Luận văn Một số vấn đề về công tác kế toán chi phí kinh doanh bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Thanh Hóa

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay nhất là từ khi nhà nước quyết định chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế (nâng cao cơ cấu kinh tế dịch vụ trong nền kinh tế), các ngành nghề dịch vụ phát triển rất nhanh, và cạnh tranh rất khốc liệt. Mà bất cứ một doanh nghiệp nào khi kinh doanh trên thị trường đều có mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Các doanh nghiệp cạnh tranh trên rất nhiều khía cạnh để làm sao mình có lợi thế trong cạnh tranh, nhất là cạnh tranh về giá cả. Doanh nghiệp phải tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Việc giảm chi phí trong hoạt động kinh doanh của đơn vị luôn được các nhà quản lý quan tâm một cách triệt để. Do đó, tìm cách để cho chi phí chi ra là nhỏ nhất nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng phẩm dịch vụ của mình, tạo ra sức cạnh tranh trên thị trường và thu được lợi nhuận cao là mục tiêu của mọi doanh nghiệp. Chính vì vậy việc hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh tại mỗi doanh nghiệp có ý nghĩa rất to lớn quyết định tới sự phát triển hay tồn vong của đơn vị. Nó cung cấp tài liệu cho nhà lãnh đạo có những quyết định đúng đắn trong những quyết định của mình, cũng từ việc quản lý chắc chắn về chi phí kinh doanh của đơn vị ma ban lãnh đạo có thể đánh giá tình hình thực hiện các định mức về chi phí kế hoạch , lao động và dự toán chi phí, từ đó tăng cường biện pháp kiểm tra, quản lý chặt chẽ các chi phí. Do vậy, việc tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh khoa học, hợp lý là điều kiện không thể thiếu được. Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh, trong thời gian học tập tại nhà trường và thời gian thực tế tại Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Thanh Hóa em đã mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu về công tác hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh của công ty và hoàn thành bài luận văn với đề tài “Một số vấn đề về công tác kế toán chi phí kinh doanh bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Thanh Hóa”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung báo cáo chuyên đề của em bao gồm 2 chương: • Chương I. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí kinh doanh bảo hiểm tại Công ty Bảo Hiểm Bảo Minh Thanh Hóa • Chương II. Đánh giá chung và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí kinh doanh bảo hiểm tại Công ty bảo hiểm Bảo Minh Thanh Hóa. Do đây là lần đầu tiên tiếp xúc và tìm hiểu thực tế, loại hình dịch vụ bảo hiểm đối với Việt Nam còn khá mới, phạm vi nghiên cứu một cách tổng quát cùng với trình độ nhận thức và thời gian và cơ hội tiếp cận thực tế còn hạn chế nên bài luận văn không tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các Thầy Cô giáo, cán bộ phòng Kế toán Công ty bảo hiểm Bảo Minh Thanh Hóa và các bạn quan tâm đến bài viết này.

doc59 trang | Chia sẻ: ngatran | Lượt xem: 1458 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số vấn đề về công tác kế toán chi phí kinh doanh bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Thanh Hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT KTV Khai thác viên  XCG Xe cơ giới  TRDS Trách nhiệm dân sự  CLTG Chênh lệch tỷ giá  QU Quy ước  VC Vật chất  XDLD Xây dựng lắp đặt  TSCĐ Tài sản cố định  GTGT Thuế giá trị gia tăng  BHXH Bảo hiểm xã hội  LỜI NÓI ĐẦU Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay nhất là từ khi nhà nước quyết định chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế (nâng cao cơ cấu kinh tế dịch vụ trong nền kinh tế), các ngành nghề dịch vụ phát triển rất nhanh, và cạnh tranh rất khốc liệt. Mà bất cứ một doanh nghiệp nào khi kinh doanh trên thị trường đều có mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Các doanh nghiệp cạnh tranh trên rất nhiều khía cạnh để làm sao mình có lợi thế trong cạnh tranh, nhất là cạnh tranh về giá cả. Doanh nghiệp phải tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Việc giảm chi phí trong hoạt động kinh doanh của đơn vị luôn được các nhà quản lý quan tâm một cách triệt để. Do đó, tìm cách để cho chi phí chi ra là nhỏ nhất nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng phẩm dịch vụ của mình, tạo ra sức cạnh tranh trên thị trường và thu được lợi nhuận cao là mục tiêu của mọi doanh nghiệp. Chính vì vậy việc hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh tại mỗi doanh nghiệp có ý nghĩa rất to lớn quyết định tới sự phát triển hay tồn vong của đơn vị. Nó cung cấp tài liệu cho nhà lãnh đạo có những quyết định đúng đắn trong những quyết định của mình, cũng từ việc quản lý chắc chắn về chi phí kinh doanh của đơn vị ma ban lãnh đạo có thể đánh giá tình hình thực hiện các định mức về chi phí kế hoạch , lao động và dự toán chi phí, từ đó tăng cường biện pháp kiểm tra, quản lý chặt chẽ các chi phí. Do vậy, việc tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh khoa học, hợp lý là điều kiện không thể thiếu được. Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh, trong thời gian học tập tại nhà trường và thời gian thực tế tại Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Thanh Hóa em đã mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu về công tác hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh của công ty và hoàn thành bài luận văn với đề tài “Một số vấn đề về công tác kế toán chi phí kinh doanh bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Thanh Hóa”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung báo cáo chuyên đề của em bao gồm 2 chương: • Chương I. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí kinh doanh bảo hiểm tại Công ty Bảo Hiểm Bảo Minh Thanh Hóa • Chương II. Đánh giá chung và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí kinh doanh bảo hiểm tại Công ty bảo hiểm Bảo Minh Thanh Hóa. Do đây là lần đầu tiên tiếp xúc và tìm hiểu thực tế, loại hình dịch vụ bảo hiểm đối với Việt Nam còn khá mới, phạm vi nghiên cứu một cách tổng quát cùng với trình độ nhận thức và thời gian và cơ hội tiếp cận thực tế còn hạn chế nên bài luận văn không tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các Thầy Cô giáo, cán bộ phòng Kế toán Công ty bảo hiểm Bảo Minh Thanh Hóa và các bạn quan tâm đến bài viết này. Em xin chân thành cảm ơn ! Chương I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ KINH DOANH BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO MINH THANH HOÁ 1. Tổng quan về công ty Bảo hiểm Bảo Minh Thanh Hoá 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Bảo hiểm Bảo Minh Thanh Hoá Được thành lập ngày 16 tháng 10 năm 1998, là công ty trực thuộc của Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Thành phố Hồ Chí Minh nay là Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh với hơn 7 năm hoạt động Bảo Minh Thanh Hoá đã từng bước xâm nhập và mở rộng thị trường, trở thành một trong những đơn vị kinh doanh bảo hiểm đạ doanh số cao và uy tín hàng đầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Năm 1998-1999 doanh thu chỉ đạt mức 186 triệu đồng, năm 2000 doanh thu đạt 204 triệu đồng, năm2001 doanh thu đạt 492 triệu đồng, năm 2002 doanh thu đạt 780 triệu đồng, năm 2003 là bước ngoặt của công ty, doanh thu đạt 8.750 triệu đồng, năm 2004 doanh thu đạt 11.600 triệu đồng chiếm 25% thị phần bảo hiểm trong tỉnh và năm 2005 doanh thu của công ty đạt 16.300 triệu đồng chiếm 34,5% thị phần bảo hiểm trong tỉnh. Có được kết quả đó là nhờ vào sự chỉ đạo sáng suốt của Ban giám đốc va tinh thần đoàn kết, phấn đấu của tập thể cán bộ nhân viên trong công ty. Trong tình hình kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ hiện nay thị trường bảo hiểm trong nước cũng như ở tỉnh Thanh Hoá có sự cạnh tranh rất khắc nghiệt và phức tạp, hiện trong tỉnh có Bảo Việt, PJICO, Viễn Đông, PVIC, PTI, Bảo Long và Bảo Minh. Tuy nhiên Bảo Minh luôn giữ được uy tín của mình với khách hàng, và luôn là công ty Bảo hiểm hàng đầu tại tỉnh Thanh Hoá ( Tên công ty: Công ty Bảo Minh Thanh Hóa ( Trụ sở chính: 753 đường Bà Triệu, Thành phố Thanh Hóa ( Điện thoại: 037 850 950 1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bảo hiểm phi Nhân thọ Bảo Minh Thanh Hoá luôn cố gắng cung cấp cho khách hàng của mình những dịch vụ tốt nhất bằng sự uy tín chuyên môn cao và sự tận tâm của công ty, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Bảo hiểm, đồng thời bằng việc cung cấp những dịch vụ Bảo hiểm của mình công ty đã góp phần nâng cao sự ổn định trong nền kinh tế cũng như sự phát triển của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, Bảo Minh Thanh Hoá luôn cố gắng, thông qua những mối quan hệ rộng rãi của mình với khách hàng, với cơ quan chức năng, thu thập những thông tin từ phía khách hàng để hoàn thiện thêm các dịch vụ của mình, đưa đến cho khách hàng của mình những dịch vụ tốt nhất. Cũng như tiếp nhận những chính sách, chuẩn mực về tài chính, quản lý do các cơ quan nhà nước ban hành, tìm hiểu và áp dụng vào thực tế thực trạng của công ty, để luôn là công ty đi đầu của Tổng hoàn thành tốt kế hoạch mà Tổng công ty giao cho. 1.3. Khái quát về đặc điểm sản xuất và hoạt động kinh doanh của công ty Bảo hiểm Bảo Minh Thanh Hoá Hoạt động trong lĩnh vực Bảo hiểm đòi hỏi cao về sự chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn, hiểu biết sâu về Bảo hiểm và sự năng động của các công nhân viên trong công ty cùng với sự tổ chức kinh doanh với độ khoa học cao để có thể mang lai cho khách hàng sự tin cậy trong công việc và đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong việc thực hiện các dịch vụ của của mình. Công ty luôn lấy sự đảm bảo lợi ích của khách hàng là mục đích của sự phát triển công ty. Hoạt động trong một thị trường có sự cạnh tranh rất khốc liệt từ những công ty Bảo hiểm khác nhưng công ty Bảo hiểm Bảo Minh Thanh Hoá luôn phát triển mạnh mẽ, ngày càng mở rộng thị trường Bảo hiểm của mình không những trong tỉnh mà chải rộng khắp các tỉnh miền bắc. Đặc biệt trong hai măn vừa qua công ty đã có sự phat triển vượt bậc cả về quy mô và chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. Hiện nay công ty có 52 nhân viên, có khoảng 35 đại lý bán và phục vụ Bảo hiểm cho khách hàng trên toàn tỉnh Thanh Hoá. Nhân viên của công ty là những người được đào tạo cơ bản tại những trường đại học, cao đẳng uy tín trong nước, các nhân viên gián tiếp và cộng tác viên đều được tham gia các khoá học ngắn hạn đào tạo kỹ năng về Bảo hiểm do công ty hoặc tổng công ty tổ chức. Đội ngũ cán bộ của công ty luôn luôn được nâng cao trình độ chuyên môn quản lý do tổng công ty tổ chức học tập để phù hợp với sự phát triển, cũng như chuyển biết phức tạp của nền kinh tế thị trường hiện nay. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và chất lượng nguồn nhân sự trong công ty, số lượng các dịch vụ và chất lượng cung cấp cho khách hàng ngày càng được nâng cao. Hiện nay các dịch vụ mà công ty cung cấp bao gồm: ( Bảo hiểm con người ( Bảo hiểm xe cơ giới ( Bảo hiểm tàu biển ( Bảo hiểm hàng không ( Bảo hiểm trách nhiệm chung ( Bảo hiểm tài sản ( Cháy và ruỉ ro đặc biệt ( Bảo hiểm tài sản, kỹ thuật và thiệt hại và nhiều loại bảo hiểm khác 1.3.1. Bảo hiểm xe cơ giới Năm 2003, Chính phủ cùng các ngành, các cấp tăng cường biện pháp nhằm giảm bớt tai nạm giao thông và ùn tắt giao thông đường bộ, đặc biệt trong Nghị định 15/NĐ-CP của chính phủ có quy định xử phạt hành chính đối với người tham gia giao thông không có bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe cơ giới, cùng với Quyết định 23/BTC ngày 23/02/2003 của Bộ Tài Chính ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới dẫn tới sự bùng nổ nhu cầu mua bảo hiểm của mỗi người dân, nhất là bảo hiểm xe mô tô.Dẫn đến doanh thu bảo hiểm xe cơ giới năm 2003 của toàn thị trường đạt 1.032 tỷ đồng, tăng 65,6% so với năm 2002. Đối với Bảo Minh Thanh Hoá cũng như Tổng công ty Bảo Minh bảo hiểm xe cơ giới vẫn được coi là nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống, chiếm thỷ lệ cao 28,01% và ổn định trong cơ cấu nghiệp vụ bảo hiểm của Công ty, đồng thời là nghiệp vụ có mức tăng trưởng đều qua các năm. Trong năm 2005, doanh thu bảo hiểm xe cơ giới đạt 6,3 tỷ đồng, tăng 48,3% so với năm 2004 và chiếm thị phần 28% toàn thị trường. Năm 2005 Bảo Minh đã bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới là 3.0 tỷ chiếm 48,4% doanh thu cả năm, tỷ lệ bồi thường của loại nhiệp vụ này đã giảm so với năm 2004 chủ yếu là do sự tăng trưởng doanh thu cao, các đơn vị tăng cường công tác đề phòng hạn chế tổn thất đánh giá rủi ro trước khi nhận bảo hiểm, đồng thời có biện pháp quản lý tốt công tác bồi thường. 1.3.2. Bảo hiểm con người Năm 2005, nghiệp vụ bảo hiểm con người toàn thị trường đạt doanh thu 612,5 tỷ đồng, tăng trưởng 23,5% so với năm 2004, trong đó Bảo Minh Thanh Hoá đạt 4.7 tỷ đồng tăng 24,3% so với 2004 tỷ lệ bồi thường cũng giảm so với năm 2004 chỉ chiếm 54,6 % so với doanh thu. Công ty vẫn tiếp tục thực hiện cac biện phát thích đáng để giảm tỷ lệ bồi thường và giữ được tăng trưởng doanh thu. Với dân số rất lớn, thu nhập và đời sông ngày một cao, nhu cầu nghiệp vụ bảo hiểm con người ở Việt Nam là một nghiệp vụ có tiềm năng lớn. Chiếm lược của Cong ty là tiếp tục không ngừng phát triển lâu dài nghiệp vụ này trong những năm tới, bao gồm cả công tác cải tiến và xây dựng các sản phẩm bảo hiểm mới phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dân. 1.3.3. Bảo hiểm tàu biển Năm 2005 là năm tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển đội tàu Việt Nam trong giai đoạn tới vì vậy mà đội tàu biển Việt Nam đươc đầu tư và phát triển mạnh mẽ, nhiều tàu được đóng mới tại cã xưởng tau trong nước và mua ở nước ngoài. Ngành công nghiềp đóng tàu vẫn tiếp tục được cải thiện để tăng cường năng lực đóng tàu mới. Bảo hiểm tàu biển ở thị trường bảo hiểm Việt Nam còn có nhiều điểm thuận lợi hơn một số nhiệp vụ khác la hầu hết các con tàu, chủ tàu Việt Nam đều tham gia bảo hiểm thân tàu, trách nhiệm dân sự chủ tàu tại Công ty bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam. Mặc dù chịu ảnh hưởng trưc tiếp hay gián tiếp về sự gia tăng phí của thị trường bảo hiểm tái bảo hiểm Quốc tế nhưng tình hình tái tục bảo hiểm thân tàu biển của thị trường Việt Nam không có chiều hướng cải thiện, tổn thất lớn tiếp tục gia tăng, tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường trong những năm gần đây đứng ở mức cao nhưng tỷ lệ phí bảo hiểm áp dụng cho các đội tàu hầu như không tăng hoặc có tăng nhưng không đáng kể. Tổng phí bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu của toàn thị trường năm 2005 đạt khoảng 450 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2004. Toàn bộ phí bảo hiểm tàu của Bảo Minh Thanh Hoá đạt 3,4 tỷ đồng tăng 24% so với năm 2004 và chiếm thị phần 23,5% toàn thị trường. Tổng số tiền bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm tàu biển của Bảo Minh Thanh Hoá trong năm 2005 1.7 tỷ đồng chiếm 51,4% doanh thu trong năm. 1.3.4. Bảo hiểm hàng không Hàng không vẫn là thế mạnh của Tổng công ty Bảo Minh so với các công ty bảo hiểm khác năm 2005 thị phần của công vẫn là 72,8%, tuy nhiên nghiệp vụ bảo hiểm nay đang chịu sự cạnh tranh manh mẽ từ các công ty bảo hiểm khác. Đối với Bảo Minh Thanh Hoá do vị trí địa lý cách xa các trung tâm, các sân bay nên gân như ngiệp vụ bảo hiểm này không hoạt động 1.3.5. Bảo hiểm hoả hoạn Nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển kể cả quy mô lẫn trình độ công nghệ. Sau khi luật doanh nghiệp được ra đời, ngày càng nhiều doanh nghiệp sản xuất tư nhân ra đời, mức sông tăng lên cùng với sự phát triển của nền kinh tế làm người dân và doanh nghiệp càng có ý thức hơn về viêch bảo vệ tài sản cho bản thân và doanh nghiệp. Điều này đã đóng góp không nhỏ đến sự phát triển của loại hình bảo hiểm tài sản, kỹ thuật, trong đó nổi bật nhất là bảo hiểm hoả hoạn. Tổng phí bảo hiểm hoả hoạn và rủ ro trên toàn thị trường năm 2005 đạt khoảng 425 tỷ đồng trong đó Tổng công ty Bảo Minh chiếm 82,3 tỷ đồng và Bảo Minh Thanh Hoá là 0,7 tỷ đồng. 1.3.6. Bảo hiểm trách nhiệm chung Năm 2005, tổng doanh thu thị trường đạt 67,9 tỷ đồng tăng so với năm 2004 do ý thức về trách nhiệm đối với pháp luật của các doanh ngiệp và người dân đã được nâng cao, đặc biệt là nghề bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của kiến trúc sư và kỹ sư thiết kế, tổng phí bảo hiểm trách nhiệm của Bảo Minh năm 2005 là 14,4 tỷ đồng tỷ lệ bồi thường cũng ở mức thấp tiềm năng và triển vọng của thị trường này là rất lớn có xu hướng tăng dần do mức sống ngày càng được nâng cao và hệ thộng pháp luật ngày càng ổn định. 1.3.7. Bảo hiểm tài sản, kỹ thuật và thiệt hại Ngoại trừ bảo hiểm dầu khí là thế mạnh của công ty bảo hiểm dầu khí (PVIC), các loại hình bảo hiểm tài sản và kỹ thuật khác vẫn tăng trưởng cao,chủ yếu do nhà nước vẫn tập trung đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng nhất là giao thông và điện lực nên nhu cầu bảo hiểm rất lớn. 1.3.8. Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển Năm 2005, kim ngạch xuất khẩu tăng cao và kim ngạch nhập khẩu tăng cao, hơn nữa kinh tế thị trường ngày càng phát triển thì nhu cầu giao lưu buôn bán càng cao chính vì vậy mà loại hình bảo hiểm này cũng tăng theo. Doanh thu bảo hàng hoá của toàn thị trường đạt 345,6 tỷ đồng trong đó doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Minh đạt 85,3 tỷ đồng và Bảo Minh Thanh Hoá đạt 0,5 tỷ đồng. Biểu 1. Một số khách hàng của công ty Bảo hiểm Bảo Minh Thanh Hoá trong những năm qua Tên công ty Lĩnh vực kinh doanh Dịch vụ Bảo hiểm  Công ty xi măng Nghi Sơn Sản xuất xi măng Bảo hiểm TS + Tàu + xe cơ giới  Công ty xi măng Bỉm Sơn Sản xuất xi măng TS + xe cơ giới  Công ty xi măng Tam Điệp Sản xuất xi măng TS + xe cơ giới  Sở kế hoạch và đầu tư Thanh Hoá Hành chính sự nghiệp Xe cơ giới  Công ty Môi trường và đô thị Thanh Hoá Môi trường Xe cơ giới  Công ty sông mã Kinh doanh nhà đất TS + xe cơ giới  Cục thuế Hành chính sự nghiệp Xe cơ giới  Xí nghiệp trắc địa bản đồ 205 Đo đạc bản đồ TS + xe cơ giới  Nhà máy đường Việt Đài Sản xuất đường TS + xe cơ giới  Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hành chính sự nghiệp Xe cơ giới  Sở Tài chính Hành chính sự nghiệp Xe cơ giới  Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kinh doanh tài chính Xe cơ giới  Sở Tài nguyên và Môi trường Hành chính sự nghiệp Xe cơ giới  Công ty cổ phần xe khách Thanh Hoá Vận tải Xe cơ giới  1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty Bảo hiểm Bảo Minh Thanh Hoá. Bộ máy tổ chức của công ty Bảo hiểm Bảo Minh Thanh Hoá được tổ chức theo hình thức cơ cấu chức năng. Sơ đồ tổ chức bộ máy trong công ty Bảo Minh Thanh Hoá như sau: Biểu 2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty Bảo Hiểm Bảo Minh Thanh Hoá 1.4.1. Ban giám đốc Là người nắm quyền điều hành cao nhất trong Công ty, đại diện cho công ty trước pháp luật và có trách nhiệm chỉ đạo điều hành toàn diện sản xuất kinh doanh của Công ty, ngoài trách nhiệm nhiệm phụ trách chung của Ban Giám đốc công ty còn trực tiếp điều hành các lĩnh vực sau: - Công tác xây dựng các chiến lược, định hướng, kế hoạch phát triển công ty. - Xử lý những vụ tai nạn lớn, phức tạm mà các phòng khong giải quyết được. - Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp. - Công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo. - Công tác xây dựng các quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty. - Công tác tài chính kế toán. - Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. - Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. - Công tác đầu tư phát triển. 1.4.2. Phòng kế toán Chức năng và nhiệm vụ: - Quản lý Tài chính, Thống kê tài chính. - Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty thực hiện các vấn đề sau đây: + Quản lý hoạt động phòng có nhiệm vụ phân công, giao việc cho cán bộ thuộc phòng theo từng chức danh, công việc cụ thể nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công việc. + Mọi liên quan đến công tác kế toán tài chính, thông kê cuả đơn vị. + Các vấn đề khác khi Ban Giám đốc yêu cầu. + Chịu trách nhiệm và đảm bảo sự chính xác, tính trung thực, tính hợp lý hợp pháp của chứng từ cũng như số liệu kế toán, thống kê. + Đảm bảo giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm một cách nhanh chóng nhất cho khách hàng khi đã được trình duyệt của Ban Giám đốc hoặc được người có uỷ quyền phân cấp duyệt. + Thanh quyết trong nội bộ chính xác, kịp thời, xây dựng các quy định, quy chế cụ thể về việc thanh quyết toán trong nội bộ đơn vị. + Phối hợp với các phòng kinh doanh để đối chiếu và đôn đốc công nợ khách hàng và các cá nhân (một tháng 2 lần vào ngày 15 và ngày cuối tháng). đồng thời gửi thông báo đòi nợ phí cho khách hàng đã có hiệu lực bảo hiểm ít nhất 3 tháng. Trong trường hợp nếu phát hiện khai thác viên chiếm dụng phí bảo hiểm của khách hàng (trong vòng 1 tuần kể từ ngày thu phí của khách hàng) thì phải lập biên bản và báo cáo lại Ban Giám đốc để xử phạt theo quy định, đồng thời đánh giá vào chỉ tiêu xét khen thưởng trong năm. + Soạn và trả lời các văn bản cho Tổng công ty, các đơn vị khác liên quan đến công tác kế toán, thống kê và các Quyết định của Công ty đúng thời hạn quy định. + Trong mọi trường hợp, kế toán và thủ quỹ chỉ được phép chi tiền có sự kỹ duyệt của Bam Giám đốc hoặc chữ ký lãnh đạo các phòng chức năng đã được phân cấp duyệt chi. 1.4.3. Phòng hành chính tổng hợp Chức năng, nhiệm vụ: - Chịu trách nhiệm trong công tác hành chính tổ chức của đơn vị. - Mua sắm và quản lý công cụ và dụng cụ của đơn vị. - Sắp xếp việc lưu trữ các tài liệu, văn bản, hồ sơ, hợp đồng một cách ngăn nắp và khoa học nhằm thuận tiện cho việc tìm kiếm sau này. - Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác tổ chức và các văn bản khác khi Ban Giám đốc yêu cầu. - Giao dịch tiếp khách khi lãnh đạo yêu cầu. - Phụ trách việc lên phương án lương, BHXH của đơn vị. - Quản lý hồ sơ cán bộ, đại lý trong đơn vị. - Tổng hợp danh sách khách hàng chung của toàn thị trường, kiểm tra bổ sung những khách hàng chưa làm rõ hoặc còn thiếu của các Phòng để có kế hoạch khai thác. - Thực hiện các công việc liên quan đến các chi tiêu thi đua khên thưởng của toàn đơn vị đề xuất phát động phong trào thi đua khen thưởng. - Thường xuyên quản lý xử dụng tài sản của công ty nhằm xử dụng đúng mục đích tiết kiệm an toàn và hiệu quả. 1.4.4. Phòng Phi Hàng Hải Chức năng, nhiệm vụ: - Khai thác chuyên sâu về các nghiệp vụ bảo hiểm Phi Hàng Hải, đôn đốc thực hiện khai thác tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm hiện có của đơn vị. - Giám định và bồi thường các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới. - Quản lý phân công và điều hành công việc cụ thể trong phòng và các đại lý theo từng chức danh một cách hợp lý chuyên môn của nghiệp vụ và đạt hiệu quả cao nhất trong công việc. - Đảm bảo kế hoạch doanh thu đăng ký với Ban Giám đốc. - Mở sổ theo dõi khách hàng, chăm sóc khách hàng của phòng một cách thường xuyên liên tục. - Theo dõi và đôn đốc việc thu nợ phí phát sinh thuộc phòng mình. - Nghiên cứu các phương án để mở rộng thị trường, phát triển thêm khách hàng mới. - Đào tạo nghiệp vụ cho Đại lý khi cán bộ đã tuyển dụng được. - Được phép ký chi trả bồi thường nghiệp vụ xe cơ giới theo phân cấp của Ban giám đốc. - Phải chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Công ty và Pháp luật nhà nước với những hồ sơ đã được phân cấp. - Những vụ tổn thất lớn hoặc phức tạp kịp thời báo cáo cho Ban giám đốc biết để phối hợp cùng khách hàng đưa ra hướng giải quyết. - Phối hợp với các phòng khác
Tài liệu liên quan