Luận văn Nghiên cứu các định hàm lượng vết Cd 2+, Pb2+, HG 2+, As tổng số trong chitin và chitosan bằng phương pháp GF-AAS

(Bản scan) Từ những năm 30 của thế kỷ XX việc nghiên cứu dạng tồn tại cấu trúc tính chất hóa lý của chitin-chitosan đã được công bố. Nhưng chỉ từ năm 1970 sau khi JF.Prudden phát hiện khả năng chữa lành vết thương của chitosan năm 1971 Allan và các cộng sự đã dùng chitosan để kết tủa agaropectin trong agar

pdf40 trang | Chia sẻ: ngatran | Lượt xem: 1345 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu các định hàm lượng vết Cd 2+, Pb2+, HG 2+, As tổng số trong chitin và chitosan bằng phương pháp GF-AAS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf9.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1_2.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4_2.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • jpgNguyenDaiHung.jpg
Tài liệu liên quan