Nghiên cứu định lượng Selen có trong các chế phẩm thuốc bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

(Bản scan) Những năm đầu của thế kỷ 20, Selen được nhìn nhận như một nguyên tố độc hại nó có thể gây què và tử vong cho các động vật ăn cỏ. Cho đến những năm 1960 tác dụng có lợi của Selen mới được công nhận.Ở một nồng độ nhất định, Selen được nhìn nhận như một nguyên tố vi lượng thiết yếu cho người và động vật

pdf103 trang | Chia sẻ: ngatran | Lượt xem: 1435 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu định lượng Selen có trong các chế phẩm thuốc bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên