Tiểu luận Niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và mỹ

Niêm yết trên thị trường chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ tiêu chuẩn vào đăng ký giao dịch tại thị trường giao dịch tập trung (Ở Việt Nam là sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh)

ppt19 trang | Chia sẻ: maiphuong | Lượt xem: 2655 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và mỹ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trần Thị Mai Liên – LTDH 4C Phạm Thị Thu Hiền – LTDH 4C Nguyễn Thị Nhàn – LTDH 4B I. Niêm yết chứng khoán trên TTCK Việt Nam MỤC LỤC II. Niêm yết chứng khoán trên TTCK Mỹ I. Niêm yết chứng khoán 1. Khái niệm Niêm yết trên thị trường chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ tiêu chuẩn vào đăng ký giao dịch tại thị trường giao dịch tập trung (Ở Việt Nam là sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh) 2. Phân loại niêm yết Thay đổi niêm yết phát sinh khi tổ chức niêm yết thay đổi tên giao dịch, khối lượng, mệnh giá, hoặc tổng giá trị cổ phiếu đang niêm yết của mình 3. Điều kiện niêm yết tại TTGDCK Tp. Hồ Chí Minh Là công ty cổ phần có VĐL 10 tỷ đồng trở lên Tài chính lành mạnh, không có nợ quá hạn > 1n LN sau thuế 2 năm liên tục > 0, không có lỗ lũy kế Cổ đông chủ chốt phải cam kết nắm giữ ít nhất 50% cổ phiếu trong vòng 3 năm kể từ ngày niêm yết Tối thiểu 20% vốn cổ phần do ít nhất 50 cổ đông ngoài TC phát hành nắm giữ. (vốn 100 tỷ thì tỷ lệ là 15%) CTCP có vốn đầu tư nước ngoài thì chỉ niêm yết phần cổ phiếu đã phát hành ra công chúng Vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng Tình hình tài chính minh bạch và có lãi 1 năm liền trước năm đăng ký giao dịch Có ít nhất 50 cổ đông (không kể trong và ngoài công ty) 4. Điều kiện niêm yết tại TTGDCK Hà Nội 5. Lợi thế và bất lợi của việc niêm yết chứng khoán  Lîi thÕ:  Tăng tÝnh hÊp dÉn cho CK, tăng gi¸ trÞ Cty  Phæ biÕn vµ qu¶ng c¸o  Gi¸ CK ®­îc x¸c ®Þnh c«ng b»ng  DÔ huy ®éng vèn  Qu¶n lý cæ ®«ng tèt h¬n  H­ëng mét sè ­u ®·i  BÊt lîi:  Chi phÝ niªm yÕt  C«ng khai th«ng tin  Tăng søc Ðp cho ban l·nh ®¹o  ViÖc mua b¸n CP cña cæ ®«ng lín bÞ h¹n chÕ 6a. Quy trình niêm yết chứng khoán Bước 1: NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT LÊN SGDCK Hồ sơ bao gồm: - Giấy đăng ký niêm yết chứng khoán theo mẫu quy định Quyết định thông qua việc niêm yết của cấp lãnh đạo công ty Sổ đăng ký chủ sở hữu chứng khoán của TCNY Bản cáo bạch theo mẫu quy định Giấy cam kết sở hữu 100% số cổ phiếu trong 06 tháng kể từ khi yiêm yết của Ban lãnh đạo công ty (với cty cổ phần) sau khi niêm yết Hợp đồng tư vấn niêm yết (nếu có) Giấy chứng nhận của tổ chức lưu ký chứng khoán về việc chứng của tổ chức đăng ký niêm yết đã đăng ký lưu ký tập trung 6b. Quy trình niêm yết chứng khoán Bước 2: NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT LÊN SGDCK Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán có trách nhiệm chấp thuận hoặc từ chối đăng ký niêm yết. Trường hợp từ chối đăng ký niêm yết, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 6c. Quy trình niêm yết chứng khoán Bước 3: CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN Sau khi được cấp giấy phép niêm yết, TCNY tiến hành đề nghị TTGDCK tổ chức phiên giao dịch đầu tiên. TCNY phải công bố việc niêm yết trên ít nhất 5 ngày làm việc trước khi chứng khoán được giao dịch trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo địa phương hoặc trung ương nơi TCBY đặt trụ sở hoặc trên bản tin TTCK. Nội dung gồm: * Giấy phép niêm yết do Ủy ban CK Nhà nước cấp * Ngày chứng khoán được phép giao dịch * Địa điểm cung cấp Bản cáo bạch 1. Điều kiện để niêm yết trên sàn Mỹ Trên thị trường giao dịch Mỹ có các thị trường như: hay NASDAQ, Pink Sheets hay OTC. Với thị trường Pink Sheets hay OTC các công ty Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng được những yêu cầu niêm yết. Tuy nhiên sẽ là khó hơn rất nhiều nếu các doanh nghiệp Việt Nam muốn được niêm yết trên sàn New York ( NYSE ) hay NASDAQ vì những điều kiện sẽ khắt khe hơn 2. Thị trường chứng khoán Mỹ 3a. Điều kiện để niêm yết trên sàn Mỹ * Để được niêm yết trên NYSE, các công ty quốc tế phải có tổng lợi nhuận trước thuế 3 năm gần nhất là 100 triệu USD, lợi nhuận mỗi năm trong 2 năm liên tiếp gần nhất là 100 triệu USD… * Niêm yết trên NYSE-ARCA, doanh nghiệp phải có tổng tài sản 75 triệu USD, doanh thu 50 triệu USD/năm… * Với sàn AMEX, doanh nghiệp phải có lợi nhuận trước thuế 750.000 USD, vốn cổ đông 4 triệu USD… * Với sàn NASDAQ Global Select, doanh nghiệp phải có tổng lợi nhuận 3 năm liên tiếp là 11 triệu USD, doanh thu năm liền trước 110 triệu USD… 3b. Điều kiện để niêm yết trên sàn Mỹ * Với sàn NASDAQ Global, doanh nghiệp phải có vốn cổ đông là 15 triệu USD hoặc 30 triệu USD, thu nhập trước thuế của năm trước hoặc trong 2 năm bất kỳ trong 3 năm gần nhất là 1 triệu USD… * Giao dịch trên thị trường OTC thì chỉ cần báo cáo tài chính kiểm toán với Ủy ban Chứng khoán Mỹ và số cổ đông là 40 (100 cổ phần/cổ đông); giao dịch trên thị trường Pink Sheets thì chỉ cần tuân theo Luật thuế Liên bang và tiểu Liên bang, được công ty đại diện giao dịch chứng khoán bảo trợ, có hoặc không có kiểm toán… 4. Những cơ hội khi niêm yết trên sàn Mỹ Là thị trường chứng khoán hàng đầu thế giới nên việc niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ mang lại rất nhiều cơ hội cho các DN Việt Nam Đây là một thị trường vốn lớn, có sức thanh khoản lớn nhất Việc niêm yết trên thị trường này cũng là một thương hiệu đối với các doanh nghiệp trong việc thu hút giới đầu tư nước ngoài. Việc niêm yết trên các thị trường phát triển đặc biệt là thị trường Mỹ sẽ tạo ra các cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam hoàn thiện bộ máy hoạt động, cơ cấu, cũng như các công tác quản trị đều hành. Việc niêm yết ở thị trường nước ngoài cũng giúp doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch hoá, nâng cao uy tín và thương hiệu của mình trên thị trường quốc tế. 5a. Những khó khăn khi niêm yết trên sàn Mỹ Mang lại thât nhiều lợi ích nhưng cũng không ít những khó khăn và rủi ro cho cácdoanh nghiệp Việt Nam khi niêm yết trên sàn Mỹ Đây là thị trường lớn nên bất cứ một biến động nào dù là nhỏ nhất cũng tác động nên các thị trường trên thế giới. Thị trường thuận lợi thì huy động được vốn lớn, còn thị trường không thuận lợi thì vẫn huy động được vốn nhưng ở mức độ thấp hơn. Những quy định về tiêu chuẩn kế toán Mỹ (GAAP) và minh bạch thông tin là những khó khăn lớn nhất do chuẩn mực kế toán của 2 nước vẫn còn nhiều sự khác nhau. Ngoài ra chưa nhiều công ty kiểm toán ở VN được cấp chứng nhận quốc tế là khó khăn cho việc minh bạch hóa hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam. 5b. Những khó khăn khi niêm yết trên sàn Mỹ Việc đưa ra báo cáo tài chính định kỳ có vẻ chưa được các công ty Việt Nam coi trọng đúng mức.Trong khi đó thị trường Mỹ đặc biệt đòi hỏi tính minh bạch cao, các bản cáo bạch, yêu cầu phải đúng, chính xác và đúng thời hạn. Trong trường hợp nộp muộn sau một tháng cổ phiếu của công ty này sẽ không được niêm yết nữa. Nghĩa vụ về pháp lý của thị trường Mỹ vẫn là một gánh nặng quá lớn, cản trở các doanh nghiệp Việt Nam có ý định “lên sàn” Mỹ. thủ tục pháp lý của Mỹ không phải là đơn giản. Thậm chí, có doanh nghiệp sau một thời gian thăm dò đã phải bỏ cuộc vì sự đòi hỏi quá khắt khe ?
Tài liệu liên quan