Tiểu luận Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới

Con người là vốn quý nhất và là đại diện cho quốc gia dân tộc trong mọi thời đia, thể hiện tư duy, trí tuệ của xã hội, và là nhân tố đặc biệt quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước trên con đường xây dựng XHCN ở nước ta hiện nay với phương châm “Hòa bình, thống nhất, hợp tác cùng phát triển”.

ppt19 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 4469 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tư tưởng Hồ Chí Minh Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Thị Hồng Vân Thực hiện: nhóm 2 – D08QTKD1 Sưu tầm : zenith™ 1 2 3 Con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp cách mạng. “Công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề, và phức tạp, mà cũng là rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã hư hỏng, cũ kỹ, để tạo ra những cái mới mẻ tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của nhân dân“.  Đó lại một lần nữa nhấn mạnh vai trò của con ngừơi là “vốn” quý nhất của đất nước. Con người XHCN phải do CNXH tạo ra nhưng trên con đường tiến lên CNXH thì cần có những con người XHCN. KHÁCH QUAN CẤP BÁCH LÂU DÀI Chiến lược trồng người t *sự mất cân đối giữa các ngành học, bậc học, tạo ra mâu thuẫn gay gắt giữa qui mô, chất lượng và hiệu quả *chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở nước ta còn hạn chế.   *Đạo đức, nhân cách của thế hệ trẻ đang có chiều hướng xấu *phương pháp dạy và học ở các cấp còn lạc hậu   *mô hình tổ chức GD - ĐT vẫn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành *Công tác quản lý GD ở nước ta còn ôm đồm, chưa phát huy quyền chủ động, linh hoạt của các cấp .   "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã trở thành một phương châm đối với tất cả công dân Việt Nam. Sự nghiệp đổi mới đòi hỏi Đảng, Nhà nước và các đoàn thể cần tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa tới việc bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ. TÀI LIÊU THAM KHẢO: 1.Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh-Bộ giáo dục và đào tạo 2.Trang web: tailieu.vn………………..