Tiểu luận Vai trò của quỹ đầu tư chứng khoán đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay

Trường chứng khoán Việt Nam ra đời cách đây chỉ vài năm nhưng nó là một sự kiện quan trọng của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường. TTCK là một kênh huy động vốn lớn có hiệu quả cao, thông qua đó một lượng lớn được huy động từ các chủ thể trong xã hội góp phần làm tăng lượng cung về vốn đầu tư cho nền kinh tế. Các nguồn vốn được chuyển giao đến những nơi có hiệu quả đầu tư cao. Cùng với sự hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán thì sự hình thành và phát triển của các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán là một tất yếu khách quan của thể chế chính trị đặc thù này.Trên thế giới quỹ đâù tư đầu tư ra đời ở Anh từ cuối TK 19, với mục đích ban đầu là phục vụ cho các nhà đầu tư cá thể, giúp cho họ bỏ vốn vào các hoạt động kinh doanh. Cùng với sự phát triển TTCK, quỹ đầu tư chứng khoán ngày càng trở nên quan trọng với tư cách là một thể chế chung gian của thị trường tài chính thông qua QĐT việc huy động vốn đầu tư trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Nhưng tại VN khái niệm QĐT còn khá xa lạ với rất nhiêu người, vì vậy việc huy động nguồn vốn trong nền kinh tế nước ta còn gặp nhiều khó khăn.

doc35 trang | Chia sẻ: maiphuong | Lượt xem: 1651 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Vai trò của quỹ đầu tư chứng khoán đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan