Trường đại học hoa lư khoa: nông lâm

Có đủ kiến thức cơ bản, hiện đại, thực tiễn về các cấp tổ chức sống. - Có kiến thức cơ bản, chuyên sâu về cấu tạo và sinh lí của vi sinh vật, nấm, thực vật và động vật (trong đó có cơ thể người). - Có kiến thức cơ bản về di truyền học; tiến hóa, miễn dịch học; sinh học phát triển; công nghệ sinh học nói chung và công nghệ gen nói riêng. - Có kiến thức cơ bản về đất trồng, phân bón, giống vật nuôi, cây trồng, thủy sản, lâm nghiệp; bảo vệ cây trồng, vật nuôi. - Có kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, quy trình kĩ thuật nuôi trồng một số cây, con chuyên khoa. - Có kiến thức cơ bản về khí tượng nông nghiệp, phương pháp thí nghiệm nông nghiệp, hệ sinh thái nông nghiệp và phát triển bền vững. 4. Yêu cầu về kỹ năng: * Kỹ năng cứng: - Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch dạy-học cho từng bài, từng chương, từng học kỳ khi dạy sinh học ở trường phổ thông. - Có khả năng tích hợp giáo dục dân số, giáo dục bảo vệ môi trường, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, vào nội dung dạy học Sinh học, đáp ứng mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông. - Có kỹ năng thực hành thí nghiệm; xây dựng các giả thuyết khoa học, soạn đề cương nghiên cứu, triển khai nghiên cứu, viết báo cáo khoa học, ứng dụng triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tiễn

doc9 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1372 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trường đại học hoa lư khoa: nông lâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ KHOA: NÔNG LÂM DỰ THẢO CHUẨN ĐẦU RA 1. Tên ngành đào tạo: Sư phạm Sinh học (Chương trình Sinh – KTNN) 2. Trình độ: Đại học 3. Yêu cầu về kiến thức: - Có đủ kiến thức cơ bản, hiện đại, thực tiễn về các cấp tổ chức sống. - Có kiến thức cơ bản, chuyên sâu về cấu tạo và sinh lí của vi sinh vật, nấm, thực vật và động vật (trong đó có cơ thể người). - Có kiến thức cơ bản về di truyền học; tiến hóa, miễn dịch học; sinh học phát triển; công nghệ sinh học nói chung và công nghệ gen nói riêng. - Có kiến thức cơ bản về đất trồng, phân bón, giống vật nuôi, cây trồng, thủy sản, lâm nghiệp; bảo vệ cây trồng, vật nuôi. - Có kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, quy trình kĩ thuật nuôi trồng một số cây, con chuyên khoa. - Có kiến thức cơ bản về khí tượng nông nghiệp, phương pháp thí nghiệm nông nghiệp, hệ sinh thái nông nghiệp và phát triển bền vững. 4. Yêu cầu về kỹ năng: * Kỹ năng cứng: - Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch dạy-học cho từng bài, từng chương, từng học kỳ khi dạy sinh học ở trường phổ thông. - Có khả năng tích hợp giáo dục dân số, giáo dục bảo vệ môi trường, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS,… vào nội dung dạy học Sinh học, đáp ứng mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông. - Có kỹ năng thực hành thí nghiệm; xây dựng các giả thuyết khoa học, soạn đề cương nghiên cứu, triển khai nghiên cứu, viết báo cáo khoa học, ứng dụng triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. * Kỹ năng mềm: Có năng lực giao tiếp, ứng xử sư phạm tốt. 5. Yêu cầu về thái độ: - Có ý thức vận dụng các tri thức, kỹ năng học được vào cuộc sống. - Xây dựng ý thức tự giác và thói quen bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, có thái độ và hành vi đúng đắn đối với các vấn đề dân số, sức khỏe sinh sản, phòng chống ma túy và HIV/AIDS,… TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ KHOA: NÔNG LÂM DỰ THẢO CHUẨN ĐẦU RA 1. Tên ngành đào tạo: Sư phạm Sinh học (Chương trình Sinh – KTNN) 2. Trình độ: Cao đẳng 3. Yêu cầu về kiến thức: - Có đủ kiến thức cơ bản về đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí của cơ thể sinh vật thông qua các đại diện của các nhóm vi sinh vật, nấm, thực vật và động vật (trong đó có cơ thể người). - Nắm được chiều hướng tiến hóa của giới Thực vật và Động vật, nhận biết sơ bộ về các đơn vị phân loại và hệ thống phân loại động vật và thực vật. - Có những hiểu biết phổ thông, cơ bản, về các cấp tổ chức sống. - Có đủ kiến thức cơ bản về di truyền học, sinh thái học và môi trường. - Có kiến thức cơ bản về đất trồng, phân bón, giống vật nuôi, cây trồng, thủy sản, lâm nghiệp; bảo vệ cây trồng, vật nuôi. - Có kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, quy trình kĩ thuật nuôi trồng cây, con chuyên khoa (cây lúa, lợn). - Có kiến thức cơ bản về phương pháp thí nghiệm nông nghiệp, vi sinh vật học nông nghiệp và hệ sinh thái nông nghiệp. 4. Yêu cầu về kỹ năng: * Kỹ năng cứng - Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch dạy-học cho từng bài, từng chương, từng học kỳ khi dạy sinh học ở trường THCS. - Có kỹ năng thực hành – thí nghiệm Sinh học. - Có khả năng tích hợp giáo dục dân số, môi trường, an toàn và vệ sinh lao động, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống sử dụng ma túy và các tệ nạn xã hội khác vào nội dung dạy học Sinh học THCS, đáp ứng mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS. * Kỹ năng mềm: Có năng lực giao tiếp, ứng xử sư phạm tốt. 5. Yêu cầu về thái độ: - Xây dựng ý thức tự giác và thói quen bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, có thái độ và hành vi đúng đắn đối với các vấn đề dân số, sức khỏe sinh sản, phòng chống ma túy và HIV/AIDS,… - Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. - Có tình yêu nghề, yêu trẻ có ý thức trách nhiệm cao trong dạy học, có đạo đức tốt và có tác phong mẫu mực của người giáo viên. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ KHOA: NÔNG LÂM DỰ THẢO CHUẨN ĐẦU RA 1. Tên ngành đào tạo: Trồng trọt 2. Trình độ: Đại học 3. Yêu cầu về kiến thức: - Có hiểu biết sâu rộng về kiến thức cơ sở của ngành Trồng trọt: địa chất, thổ nhưỡng, nông hóa, khí tượng và thủy văn nông nghiệp, sinh thái nông nghiệp, giống cây trồng nông nghiệp, công nghệ sinh học trong nông nghiệp... tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với công nghệ mới. - Có đủ kiến thức chuyên ngành sâu về lĩnh vực Trồng trọt như: cơ khí nông nghiệp, bảo vệ thực vật, kinh tế nông nghiệp, cây công nghiệp ngắn ngày, cây rau, cây lúa, cây màu, cây làm thức ăn cho gia súc, hoa và cây cảnh,…. 4. Yêu cầu về kỹ năng: * Kỹ năng cứng: - Thành thạo các thao tác kỹ thuật trồng cây lương thực, cây rau, hoa quả, cây công nghiệp, sử dụng hiệu quả các loại đất trồng và phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. - Đủ năng lực để tiếp thu những tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp và chuyển giao đến người dân đạt hiệu quả cao nhất. - Kỹ năng sử dụng các trang thiết bị thí nghiệm hiện đại trong lĩnh vực trồng trọt. * Kỹ năng mềm: - Kỹ năng làm việc theo nhóm và năng lực vận động nông dân. - Kỹ năng tổ chức sản xuất, kinh doanh nông sản, phân bón, thuốc trừ sâu bệnh; áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đa dạng hóa sản phẩm trồng trọt; biết tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao các công nghệ trong trồng trọt. 5. Yêu cầu về thái độ: - Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề mới về lĩnh vực trồng trọt; biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo. - Có tính hòa đồng, kiên nhẫn, năng động và sáng tạo, biết khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ KHOA: NÔNG LÂM DỰ THẢO CHUẨN ĐẦU RA 1. Tên ngành đào tạo: Sư phạm Hóa Sinh 2. Trình độ: Đại học 3. Yêu cầu về kiến thức: - Có đủ kiến thức cơ bản, chuyên sâu về cấu tạo và sinh lí của cơ thể sinh vật thông qua các đại diện của các nhóm vi sinh vật, thực vật và động vật (trong đó có cơ thể người). - Có những kiến thức cơ bản về di truyền; tiến hóa; sinh thái học, môi trường và đa dạng sinh học. 4. Yêu cầu về kỹ năng: * Kỹ năng cứng: - Có năng lực tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học Sinh học, giáo dục ở trường phổ thông. - Có kỹ năng thực hành – thí nghiệm Sinh học. * Kỹ năng mềm: Có năng lực giao tiếp, ứng xử sư phạm tốt. 5. Yêu cầu về thái độ: - Có tình yêu nghề, yêu trẻ, có ý thức trách nhiệm cao trong dạy học, có đạo đức tốt và có tác phong mẫu mực của người giáo viên. Có phương pháp làm việc khoa học, thường xuyên phân tích và giải quyết các vấn đề mới trong Sinh học và dạy học Sinh học, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo. - Có ý thức thường xuyên cập nhật các thông tin khoa học Sinh học, phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu Sinh học. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ KHOA: NÔNG LÂM DỰ THẢO CHUẨN ĐẦU RA 1. Tên ngành đào tạo: Sư phạm Địa lý – Sinh học 2. Trình độ: Cao đẳng 3. Yêu cầu về kiến thức: - Có đủ kiến thức cơ bản về đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí của cơ thể thực vật và động vật (trong đó có cơ thể người). - Nắm được chiều hướng tiến hóa của giới Thực vật và Động vật, nhận biết sơ bộ về các đơn vị phân loại và hệ thống phân loại động vật và thực vật. 4. Yêu cầu về kỹ năng: * Kỹ năng cứng - Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch dạy-học cho từng bài, từng chương, từng học kỳ khi dạy sinh học ở trường THCS. - Có kỹ năng thực hành – thí nghiệm Sinh học. - Có khả năng tích hợp giáo dục dân số, giáo dục bảo vệ môi trường, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS,…vào nội dung dạy học Sinh học THCS, đáp ứng mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS. * Kỹ năng mềm: Có năng lực giao tiếp, ứng xử sư phạm tốt. 5. Yêu cầu về thái độ: - Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. - Có tình yêu nghề, yêu trẻ có ý thức trách nhiệm cao trong dạy học, có đạo đức tốt và có tác phong mẫu mực của người giáo viên.
Tài liệu liên quan