Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 4: Xây dựng Web site thương mại điện tử

Nội dung  Bộ mô phỏng Web site  Chu trình xây dựng và phát triển phần mềm (Web site)  Kiến trúc hai lớp và kiến trúc đa lớp  Các phần mềm Web, E-commerce, Application server  Các đặc điểm thành công và thất bại của Web site thương mại điện tử

pdf22 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 07/01/2019 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 4: Xây dựng Web site thương mại điện tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Thương mại điện tử Chương 4: Xây dựng Web site thương mại điện tử Biên soạn: Trương Vĩnh Trường Duy (duytvt@ptithcm.edu.vn) E-commerce: Business – Technology – Society (Kenneth C. Laudon – Carol Guercio Traver) 2 Bộ mô phỏng Web site  Chu trình xây dựng và phát triển phần mềm (Web site)  Kiến trúc hai lớp và kiến trúc đa lớp  Các phần mềm Web, E-commerce, Application server  Các đặc điểm thành công và thất bại của Web site thương mại điện tử Nội dung 3 Các bộ mô phỏng Web site như High Volume Web Site (HVWS) Simulator của IBM có thể giúp chúng ta dự đoán được độ lớn của Web site cần xây dựng  Web site cần bao nhiêu Web server  Mỗi server cần bao nhiêu CPU  Server cơ sở dữ liệu mạnh cỡ nào  Kết nối Internet như thế nào  Bộ mô phỏng HVWS sử dụng mô hình hàng đợi phỏng đoán hiệu suất và độ lớn của Web site dựa vào các thông số như phần cứng, phần mềm Bộ mô phỏng 4Bộ mô phỏng HVWS 5Các yếu tố quyết định 6Chu trình phát triển Web site 7Phân tích yêu cầu Web site 8Thiết kế hoạt động Web site 9Thiết kế vật lý Web site 10 Xây dựng và xuất bản 11 Giá thành Web site 12 Kiến trúc E-commerce 2 lớp 13 Kiến trúc E-commerce đa lớp 14 Các phần mềm Web server 15 Chức năng cơ bản Web server 16 Application server 17  Cung cấp các chức năng cơ bản cần thiết cho quá trình mua bán trực tuyến  Online catalog  Shopping cart  Xử lý credit card Phần mềm E-commerce 18 Phần mềm E-commerce 19 Sức mạnh của CPU 20 Tăng cường sức mạnh CPU 21 Các khuyết điểm gây khó chịu 22 Các đặc điểm tạo thành công