Đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô Số 8

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do nghiên cứu Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp tài sản luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy tối đa hóa giá trị tài sản là mục tiêu quan trọng nhất mà các doanh nghiệp hướng đến. Để thực hiện mục tiêu tối đa hóa giá trị tài sản của chủ sở hữu, vấn đề sử dụng tài sản trở thành một trong những nội dung quan trọng trong quản trị tài chính. Sử dụng tài sản một cách hiệu quả giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh tiến hành bình thường với hiệu quả kinh tế cao nhất, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và làm tăng giá trị tài sản của chủ sở hữu. Trong thời kỳ nền kinh tế thị trường, việc gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO) mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, khi mối quan hệ giao thương giờ đây được mở rộng không chỉ trong nước mà còn phát triển ra quốc tế nhưng song hành với các cơ hội là những thách thức. Vì vậy, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải có chiến lược và bước đi thích hợp. Trước tình hình đó, vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản càng được đặc biệt quan tâm. Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải, kho vận bến bãi, làm đại lý phân phối các loại xe của hàng ô tô Cửu Long, vận chuyển hàng hóa bằng container và các dịch vụ đi kèm. Trong những năm qua, công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã quan tâm đến vấn đề sử dụng hiệu quả tài sản. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan, hiệu quả sử dụng tài sản của công ty vẫn còn thấp so với mục tiêu đề ra. Vì vậy, để phát triển hơn trong môi trường cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay đối với công ty. Từ thực tế đó đề tài “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8” đã được lựa chọn nghiên cứu.

pdf75 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô Số 8, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8 SINH VIÊN THỰC HIỆN : CHU THU HƯƠNG MÃ SINH VIÊN : A17774 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : Th.S NGÔ THỊ QUYÊN SINH VIÊN THỰC HIỆN : CHU THU HƯƠNG MÃ SINH VIÊN : A17774 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI 2014 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy giáo, cô giáo trường Đại Học Thăng Long, đặc biệt là giảng viên Th.s Ngô Thị Quyên cùng các bác, cô chú và anh chị trong Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô giáo giảng dạy trong nhà trường đã truyền đạt cho em rất nhiều kiến thức bổ ích để thực hiện khóa luận và cũng như có được hành trang vững chắc cho sự nghiệp trong tương lai. Do giới hạn kiến thức và khả năng lý luận của bản thân còn nhiều thiếu sót chưa được hoàn thiện, kính mong sự chỉ dẫn và đóng góp của các thầy cô giáo đề khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Chu Thu Hương LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này! Sinh viên Chu Thu Hương Thang Long University Library MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP .............................................................. 1 1.1 Khái niệm, vai trò và phân loại tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản ............... 1 1.1.1 Khái niệm về tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản ......................................... 1 1.1.3 Phân loại tài sản trong doanh nghiệp ........................................................... 1 1.1.3.1 Theo hình thái biểu hiện ............................................................................ 1 1.1.3.2 Phân loại theo quyền sở hữu ..................................................................... 2 1.1.3.3 Phân loại theo hình thái sử dụng: ............................................................. 3 1.2 Chính sách quản lý tài sản sản ngắn hạn .......................................................... 3 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại tài sản ngắn hạn ......................................... 3 1.2.2 Chính sách quản lý “Tiền mặt” ..................................................................... 4 1.2.3 Chính sách quản lý “Phải thu khách hàng” ................................................. 7 1.2.3.4 Chính sách thu tiền .................................................................................... 8 1.2.4 Chính sách quản lý “Hàng tồn kho” ............................................................. 9 1.3 Chính sách quản lý và sử dụng tài sản dài hạn ............................................... 11 1.3.1 Khái niệm tài sản dài hạn............................................................................. 11 1.3.2 Phân loại ....................................................................................................... 11 1.3.2.1 Phân loại tài sản cố định theo hình thái biểu hiện: ................................ 11 1.3.2.2 Phân loại tài sản cố định theo mục đích sử dụng ................................... 12 1.3.2.3 Phân loại tài sản cố định theo tình hình sử dụng.................................... 12 1.3.2.4 Phân loại tài sản cố định theo quyền sở hữu .......................................... 13 1.3.3 Chính sách quản lý tài sản dài hạn ............................................................. 13 1.3.3.1 Chính sách quản lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn ......................... 13 1.3.3.2 Chính sách quản lý tài sản cố định ......................................................... 14 1.4 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng tài sản ............................................... 15 1.4.1 Các chỉ tiêu đánh giá tổng quát hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp ..................................................................................................................... 15 1.4.1.1 Khả năng sinh lời .................................................................................... 15 1.4.1.2 Khả năng thanh toán .............................................................................. 16 1.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp ..................................................................................................................... 17 1.4.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá chung về TSNH .................................................... 17 1.4.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá các thành phần của TSNH ................................... 18 1.4.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của doanh nghiệp. ................................................................................................................................ 20 1.4.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá chung về TSDH .................................................... 20 1.4.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá về thành phần của TSDH ..................................... 21 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản.................................... 21 1.5.1 Những nhân tố chủ quan ............................................................................. 21 1.5.2 Những nhân tố khách quan ......................................................................... 23 1.6 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản .......................................... 25 1.6.1 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ ...................................... 25 1.6.1 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ ...................................... 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8 ........................................... 27 2.1 Giới thiệu Công ty cổ phân dịch vụ vận tải ô tô số 8 ...................................... 27 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển của công ty ............................................. 27 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty .......................................................................... 28 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận ..................................................... 28 2.1.4 Khái quát ngành nghề kinh doanh của công ty .......................................... 30 2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 trong giai đoạn 2010 – 2012 ............................................................................. 31 2.2.1 Hiệu quả sử dụng chung tổng tài sản .......................................................... 31 2.2.1.1 Quy mô tổng tài sản ................................................................................ 31 2.1.1.2 Chỉ tiêu đánh giá chung hiệu quả sử dụng tổng tài sản .......................... 32 2.2.2 Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty ......................... 37 2.2.2.1 Quy mô và cơ cấu tài sản ngắn hạn của công ty ..................................... 37 2.2.2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng qua các chỉ tiêu đánh giá các thành phần của TSNH ............................................................................................................ 44 2.2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của công ty ............................ 46 2.2.3.1 Cơ cấu tài sản dài hạn ............................................................................ 46 2.2.3.2 Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn ............................................ 48 2.3 Nhận xét chung về hiệu quả sử dụng tài sản tại Côngty ................................ 50 2.3.1 Kết quả đạt được ........................................................................................... 50 2.3.2 Hạn chế ......................................................................................................... 51 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN 53 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8 ...................... 53 3.1 Môi trường kinh doanh của công ty ................................................................. 53 3.1.1 Thuận lợi ....................................................................................................... 53 3.1.2 Khó khăn ....................................................................................................... 53 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 ......................................................................................................... 54 Thang Long University Library 3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tổng tài sản của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 ......................................................................................... 54 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 ................................................................................ 54 3.2.2.1 Quản lý khoản phải thu khách hàng........................................................ 54 3.2.2.2 Quản lý tiền mặt ...................................................................................... 57 3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 ......................................................................................... 59 3.2.3.1 Đẩy nhanh tiến độ xử lý các tài sản, vật tư không cần dùng .................. 59 3.2.3.2 Thực hiện công tác lập kế hoạch đầu tư vào tài sản cố định .................. 59 3.2.2.3 Tăng cường hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp tài sản cố định 60 KẾT LUẬN ........................................................................................................ 62 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ CBCNV Cán bộ công nhân viên DV – VT Dịch vụ - Vận tải TS Tài sản TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn TNHH Trách nhiệm hữu hạn VCSH Vốn chủ sở hữu GVHB Giá vốn hàng bán Thang Long University Library DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 ..................... 28 Bảng 2.1 Cơ cấu tài sản giai đoạn 2010-2012 ............................................................... 31 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu tài sản giai đoạn 2010-2012 ........................................................... 31 Bảng 2.2 Phân tích khả năng sinh lời của công ty Công ty cổ phần DV-VT ô tô số 8 32 Bảng 2.3 Phân tích khả năng thanh toán của Công ty cổ phần DV-VT ô tô số 8 ......... 36 Bảng 2.4 Cơ cấu tài sản ngắn hạn giai đoạn 2010 – 2012............................................. 38 Bảng 2.5 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chung về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn ....... 42 Bảng 2.6 Các chỉ tiêu đánh giá hàng tồn kho ............................................................... 44 Bảng 2.7 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình các khoản phải thu ..................................... 45 Bảng 2.9 Cơ cấu tài sản dài hạn giai đoạn 2010-2012 .................................................. 46 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu tài sản dài hạn giai đoạn 2010-2012 .............................................. 47 Bảng 2.10 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSDH ............................................ 49 Biểu đồ 2.4 Suất hao phí của tài sản cố định ................................................................. 50 Bảng 3.1 Mô hình tính điểm tín dụng để phân nhóm rủi ro .......................................... 55 Bảng 3.2 Mô hình điểm tín dụng ................................................................................... 56 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do nghiên cứu Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp tài sản luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy tối đa hóa giá trị tài sản là mục tiêu quan trọng nhất mà các doanh nghiệp hướng đến. Để thực hiện mục tiêu tối đa hóa giá trị tài sản của chủ sở hữu, vấn đề sử dụng tài sản trở thành một trong những nội dung quan trọng trong quản trị tài chính. Sử dụng tài sản một cách hiệu quả giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh tiến hành bình thường với hiệu quả kinh tế cao nhất, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và làm tăng giá trị tài sản của chủ sở hữu. Trong thời kỳ nền kinh tế thị trường, việc gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO) mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, khi mối quan hệ giao thương giờ đây được mở rộng không chỉ trong nước mà còn phát triển ra quốc tế nhưng song hành với các cơ hội là những thách thức. Vì vậy, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải có chiến lược và bước đi thích hợp. Trước tình hình đó, vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản càng được đặc biệt quan tâm. Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải, kho vận bến bãi, làm đại lý phân phối các loại xe của hàng ô tô Cửu Long, vận chuyển hàng hóa bằng container và các dịch vụ đi kèm. Trong những năm qua, công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã quan tâm đến vấn đề sử dụng hiệu quả tài sản. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan, hiệu quả sử dụng tài sản của công ty vẫn còn thấp so với mục tiêu đề ra. Vì vậy, để phát triển hơn trong môi trường cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay đối với công ty. Từ thực tế đó đề tài “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8” đã được lựa chọn nghiên cứu. 2. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu  Cơ sở lý luận về tài sản và hiệu qủa sử dụng tài sản tại doanh nghiệp  Thực trạng sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8  Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản. Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng quản lý và sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 giai đoạn 2010-2012. Từ đó đưa ra một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8. 3. Phương pháp nghiên cứu Thang Long University Library Qua việc thu thập thông tin từ số liệu bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động SXKDvà đặc điểm hoạt động của công ty. Em đã sử dụng các phương pháp: Phương pháp thống kế, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ. 4. Kết cấu của khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8. 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, vai trò và phân loại tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản 1.1.1 Khái niệm về tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản Khái niệm về tài sản Theo chuẩn mực Kế toán quốc tế: Tài sản là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát, là kết quả của những hoạt động trong quá khứ, mà từ đó một số lợi ích kinh tế trong tương lai có thể dự kiến trước một cách hợp lý. Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam: Tài sản là nguồn lực mà doanh nghiệp kiểm soát được và dự tính đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai của doanh nghiệp. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì vấn đề sống còn doanh nghiệp cần quan tâm là tính hiệu quả. Chỉ khi hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả doanh nghiệp mới có thể tự trang trải chi phí đã bỏ ra, làm nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và quan trọng hơn là duy trì và phát triển quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Hiệu quả kinh tế là kết quả tổng hợp của một loạt các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của các yếu tố bộ phận. Trong đó, hiệu quả sử dụng tài sản gắn liền với lợi ích của doanh nghiệp. Theo nghĩa chung nhất “” Hiệu quả là một khái niệm phản ánh trình độ sử dụng các yếu tố đầu vào để tạo ra kết quả đầu ra tốt nhất với mục đích xác định”. Như vậy, có thể hiểu hiệu quả sử dụng là một phạm trù kinh tế đánh giá trình độ sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp để đạt kết quả cao nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh, tối đa hóa lợi ích của chủ sở hữu với tổng chi phí thấp nhất. Do đó, để đạt được mục tiêu bao trùm nhất là tối đa hóa giá trị tài sản cho chủ sở hữu, tất cả các doanh nghiệp đều phải nỗ lực khai thác triệt để và sử dụng có hiệu quả tài sản của mình. Như vậy, hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ, năng lực khai thác và sử dụng tài sản của doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận và tăng giá trị tài sản của chủ sở hữu. 1.1.3 Phân loại tài sản trong doanh nghiệp Có nhiều cách để phân loại tài sản: theo hình thái biểu hiện, tính chất đầu tư, công dụng và tình hình sử dụng. 1.1.3.1 Theo hình thái biểu hiện  Tài sản hữu hình: Là những tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp, xí nghiệp mang thuộc tính vật chất, bao gồm: Nhà cửa, vật kiến trúc: Các công trình xây dựng cơ bản như nhà của, vật kiến trúc, hàng rào, bể, tháp nước, sân bãi, các công trình cơ sở hạ tầng. Thang Long University Library 2 Máy móc, thiết bị: Các loại máy móc, thiết bị dùng trong sản xuất, kinh doanh của đơn vị bao gồm những máy móc chuyên dùng, máy móc, thiết bị công tác, dây chuyền công nghệ và những máy móc đơn lẻ. Phương tiện vận tải truyền dẫn: Các loại phương tiện vận tải và các thiết bị truyền dẫn (thông tin liên lạc, điện nước, băng chuyền tải vật tư, hàng hóa) Thiết bị, dụng cụ quản lý: Các loại thiết bị, dụng cụ sử dụng trong quản lý kinh doanh, quản lý hành chính (máy tính điện tử, quạt trần, quạt bàn, bàn ghế, thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng, hút ẩm, hút bụi, chống mối mọt) Ngoài ra còn có một số tài sản khác như sách chuyên môn kỹ thuật, tài liệu học tậpcũng được coi là tài sản cố định hữu hình.  Tài sản vô hình: Là những tài sản tự biểu lộ, thể hiện thông qua những đặc điểm kinh tế của chúng. Những tài sản này không có hình thái vật chất nhưng có thể tạo ra được những lợi thế và quyền hạn để mang lại giá trị kinh tế cho người sở hữu nó, bao gồm: Quyền sử dụng đất: là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất. chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ (nếu có)(không bao gồm các chi phí để xây dựng các công trình trên mặt đất) Chi phí thành lập doanh nghiệp: là các chi phí thực tế có liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị cho sự khai sinh ra đơn vị, bao gồm: Các chi phí cho công tác nghiên cứu, thăm dò, lập dự án đầu tư thành lập đơn vị, chi phí thẩm định dự án, họp thành lập Bằng phát minh, sáng chế: là toàn bộ các chi phí thực tế đơn vị chi ra cho các công trình nghiên cứu (bao gồm cả chi phí cho sản xuất thử nghiệm, chi cho công tác thử nghiệm, nghiệm thu của nhà nước) được Nhà nước cấp bằng p
Tài liệu liên quan