Bài giảng Lý thuyết xác suất - Chương 1: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất

Phép thử ngẫu nhiên là hành động, thí nghiệm hoặc quá trình dẫn đến một trong những kết quả có thể xảy ra, không thể đoán trước được mặc dù biết tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra. Ví dụ minh họa Phép thử: Chọn một sản phẩm ngẫu nhiên trong lô hàng mới sản xuất, xem có đạt tiêu chuẩn chất lượng hay không? | Tập hợp các kết quả: "đạt" hoặc "không đạt".

pdf53 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lý thuyết xác suất - Chương 1: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan