Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 2: Quyền lực và sự ảnh hưởng - Nguyễn Ngọc Long

1. Định nghĩa 2. Cơ sở của quyền lực • Quyền lực Pháp lý (Legitimate) • Quyền lực Tặng thưởng (Regards) • Quyền lực Chế tài (Coercive) • Quyền lực Rèn đúc (Expert) • Quyền lực tham chiếu (Referent) 3. Những nguyên tắc sử dụng quyền lực

pdf9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 2: Quyền lực và sự ảnh hưởng - Nguyễn Ngọc Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giảng viên: Th.S. Nguyễn Ngọc Long Chương 2- Quyền lực và sự ảnh hưởng 1. Định nghĩa 2. Cơ sở của quyền lực • Quyền lực Pháp lý (Legitimate) • Quyền lực Tặng thưởng (Regards) • Quyền lực Chế tài (Coercive) • Quyền lực Rèn đúc (Expert) • Quyền lực tham chiếu (Referent) 3. Những nguyên tắc sử dụng quyền lực Định nghĩa sự ảnh hưởng Sự ảnh hưởng: Là một hành vi tác động làm thay đổi tư tưởng, hành vi và cảm giác của người khác. • Sử dụng một hoặc nhiều loại quyền lực • Thông qua nó để đạt mục tiêu của tổ chức • Tác động lên, xuống hoặc ngang cấp trong tổ chức 1 Các loại ảnh hưởng Phương thức Ảnh hưởng Uy Đổi chác Thông tin Thuyết phục Cộng lực Viễn cảnh Ấn tượng Lệnh Định nghĩa quyền lực Quyền lực: Là năng lực của một người, một nhóm người hoặc một tổ chức có thể gây ảnh hưởng động lên người khác. 2 Cơ sở của quyền lực Các cơ sở của quyền lực: • Pháp lý (Legitimate) • Tặng thưởng (regards) • Chế tài (Coercive) • Rèn đúc (Expert) • Tham chiếu (Referent) Quyền lực trong tổ chức Quyền lực lên người khác Tình huống nảy sinh Pháp lý Tặng thưởng Chế tài Rèn đúc Tham chiếu Khởi nguồn quyền lực 3 Quyền lực pháp lý v Quyền lực pháp lý được hình thành từ: • Vị trí công tác được pháp luật công nhận • Vị trí công việc trong tổ chức • Vua, Cảnh sát, Giám đốcđều có quyền pháp lý v Được xem là quyền gốc của các quyền khác v Người thừa hành tuân thủ quyền lực chứ không phải là người có quyền lực. Quyền lực tặng thưởng v Quyền lực tặng thưởng: Là khả năng trao tặng một thứ gì mà người khác mong muốn và yêu cầu người đó làm một việc gì đó cho người có quyền. • Có nhiều hình thức tặng thưởng (không nhất thiết là tiền) • Quyền lực tặng thưởng cũng được dùng để phạt 4 Quyền lực chế tài v Quyền lực chế tài: Là sự gò ép một người phải miễn cưỡng thực hiện yêu cầu. • Sự đe dọa trừng phạt có thể được sử dụng • Quyền lực chế tài thường được Nhà nước sử dụng • Chế tài được áp dụng mọi nơi (gđ, trường học, quân đội) • Thường được các nhà quân phiệt, độc tài sử dụng • Có thể được dùng khi các quyền khác không hiệu lực Quyền lực rèn đúc v Quyền lực rèn đúc: Là sự trang bị kiến thức và kinh nghiệm đến một mức mọi người vị nể, khi đó có quyền lực . • Quyền lực luôn xuất hiện khi lãnh vực được rèn đúc đạt đỉnh cao • Quyền lực này là thứ mang lại công bằng cho con người • Quyền lực này dễ bị lạm dụng 5 Quyền lực cậy danh v Quyền lực tham chiếu: Là việc có được quyền lực nhờ vào uy danh xã hội của một người nào đó. • Mốt là một kiểu ảnh hưởng của quyền lực cậy danh • Thuộc cấp, bạn bè, người thân dễ lạm dụng quyền này • Quyền này được sử dụng đúng sẽ có lợi, ngược lại rất gây hại Quyền lực cậy danh v Quyền lực tham chiếu: Là việc có được quyền lực nhờ vào uy danh xã hội của một người nào đó. • Mốt là một kiểu ảnh hưởng của quyền lực cậy danh • Thuộc cấp, bạn bè, người thân dễ lạm dụng quyền này • Quyền này được sử dụng đúng sẽ có lợi, ngược lại rất gây hại 6 Nguyên tắc sử dụng quyền lực 1. Quyền lực bao hàm sự phủ định 2. Quyền lực phù hợp với phong cách lãnh đạo 3. Hiểu các cơ sở của quyền lực và vận dụng thực tế 4. Tự mình nghiên cứu và phối hợp một hoặc nhiều cơ sở trước khi vận dụng vào thực tiễn 5. Quyền lực cũng có thể bị sao lãng, cần được nhắc nhở 6. Phạm vi quyền lực thì có nhưng thước đo thì chỉ tương đối 7. Quyền lực chỉ có nghĩa khi khiến người khác hàng động 8. Người có khả năng gây ảnh hưởng là người có khả năng lãnh đạo Thảo luận nhóm Xem những cơ sở của quyền lực như là một danh sách những đặc tính, hãy xem xét bạn hoặc những người bạn trong nhóm có những quyền lực nào. Lưu ý phân biệt giữa không có quyền lực với ít quyền lực. 7 8
Tài liệu liên quan