Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 2: Biến ngẫu nhiên và các đặc trưng của chúng - Trần Việt Anh

Bài 1: Biến ngẫu nhiên 1. Định nghĩa • Tung một đồng xu cân đối và đồng chất hai lần và gọi X là số lần xuất hiện mặt sấp. Khi đó N = {SS, SN, NS, NN}. Ta thấy X có thể nhận 3 giá trị là 0; 1;2 và ứng với mỗi kết quả 4 € 2 thì cho ta duy nhất một giá trị X(a) của X.

pdf497 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 2: Biến ngẫu nhiên và các đặc trưng của chúng - Trần Việt Anh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan