Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 3: Vectơ ngẫu nhiên hai chiều - Trần Việt Anh

Bài 1: Vectơ ngẫu nhiên rời rạc hai chiều 1) Bảng phân bố xác suất của vectơ ngẫu nhiên rời rạc hai chiều • Vectơ ngẫu nhiên hai chiều (X,Y) được gọi là rời rạc nếu tất | cả các biến ngẫu nhiên thành phần X,Y là rời rạc. • Bảng phân bố xác suất của vectơ ngẫu nhiên rời rạc hai chiều (X,Y) (hay còn gọi là bảng phân bố xác suất đồng thời của hai | biến ngẫu nhiên X,Y) là

pdf160 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 3: Vectơ ngẫu nhiên hai chiều - Trần Việt Anh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan