Bài giảng Xác suất và thống kê đại học - Nguyễn Tiến Đạt

(Bản scan) Bài 1. BIẾN CÓ NGẪU NHIÊN I. Phép thử và biến cố: 1. Định nghĩa: Việc thực hiện một nhóm các điều kiện cơ bản để quan sát một hiện tượng nào đó có xảy ra hay không được gọi là thực hiện một phép thử, còn hiện tượng có thể xảy ra trong kết quả của phép thử gọi là biến cố. Ví dụ 1: Gieo ngẫu nhiên 1 con xúc xắc, cân đối, đồng chất là thực | hiện một phép thử. Còn "Xuất hiện mặt 5 chấm" là một biến cố; "Xuất hiện mặt < 2 chấm" là một biến cố khác;

pdf68 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 362 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Xác suất và thống kê đại học - Nguyễn Tiến Đạt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan