Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất - Trần Việt Anh

Bài 1: Phép thử ngẫu nhiên, biến cố 1) Phép thử ngẫu nhiên • Phép thử ngẫu nhiên là một thí nghiệm hay một quan sát nào đó mà ta biết tất cả các kết quả có thể xảy ra. Tuy nhiên | ta không biết kết quả nào sẽ xảy ra. Bài 1: Phép thử ngẫu nhiên, biến cố 1) Phép thử ngẫu nhiên • Phép thử ngẫu nhiên là một thí nghiệm hay một quan sát nào đó mà ta biết tất cả các kết quả có thể xảy ra. Tuy nhiên ta không biết kết quả nào sẽ xảy ra. • Không gian mẫu là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi thực hiện phép thử ngẫu nhiên và được ký hiệu là 2.

pdf256 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 339 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất - Trần Việt Anh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan