Bài thuyết trình Ca lâm sàng “rơi” STENT - Những bài học rút ra? - Trần Bá Hiếu

TÓM TẮT • Nam 75 tuổi TS THA ĐTĐ TBMMN cũ • Vv Đau ngực gắng sức 3 tháng • ĐTĐ: T (-) V2-V5 • SAT không rối loạn vận động vùng • Troponin T trong giới hạn bt • Các thông số sinh hóa trong giới hạn

pdf18 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thuyết trình Ca lâm sàng “rơi” STENT - Những bài học rút ra? - Trần Bá Hiếu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CA LÂM SÀNG “RƠI” STENT NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA? BS TRẦN BÁ HIẾU VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM BỆNH VIỆN BẠCH MAI TÓM TẮT • Nam 75 tuổi TS THA ĐTĐ TBMMN cũ • Vv Đau ngực gắng sức 3 tháng • ĐTĐ: T (-) V2-V5 • SAT không rối loạn vận động vùng • Troponin T trong giới hạn bt • Các thông số sinh hóa trong giới hạn Angio Angio Angio CÁCH TIẾP CẬN – Đường vào: 7 Fr đùi – Ống thông: JL 4.0 7 Fr – Dây dẫn CTO và dây dẫn thường quy – Vi ống thông: Finecross – Chiến lược can thiệp: 2 STENT Phương án dự phòng? Angio MC, Gaia 1 Đưa wire qua thương tổn Angio Runthrough, Tazuna 2.0 x 20 Stent dài + Bóng neo Angio Stent LAD 2,3 – Stent LCx Nong mắt stent bóng 2.0 x 20 Angio BÀI HỌC RÚT RA? – KÍCH CỠ BÓNG MỞ MẮT STENT – THỬ KHẢ NĂNG ĐẨY QUA MẮT STENT – ĐỒNG TRỤC HỆ THỐNG GUIDING – GUIDELINER – DỪNG ĐẨY STENT KHI NÀO? ANGIO Xoắn wire ANGIO Nong bóng, stent LM FKB ANGIO KẾT LUẬN • BIẾN CỐ LÀ ĐIỀU KHÔNG MONG MUỐN • NHỮNG BÀI HỌC LỚN LUÔN RÚT RA BIẾN CỐ • DỰ PHÒNG CÁC PHƯƠNG ÁN ĐỂ GIẢI QUYẾT CHÚC MAY MẮN XIN CÁM ƠN SỰ CHÚ Ý CỦA QUÝ ĐỒNG NGHIỆP
Tài liệu liên quan