Bài thuyết trình Kỹ năng giao tiếp - Trịnh Văn Tiền

KHÁI NIÊM CHÀO HỎI là một quá trình trao đổi thông tin hai chiều giữa các chủ thể trong đó sử dụng phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ thỏa mãn nhu cầu khi bắt đầu hay kết thúc giao tiếp. LỊCH SỬ TRÊN THẾ GIỚI Từ khi con người biết nhận thức về sự vật hiện tượng trong thế giới thì con người đã biết sử dụng các trạng thái biểu cảm, hành động để trao đổi thông tin cho nhau. Sau nhiều năm tiến hóa thì loại hình trao đổi thông tin kiểu mới đã xuất hiện đó là ngôn ngữ Cũng từ đây mà văn hóa giao tiếp đã phát triển Khởi đầu cho công việc giao tiếp là "lời chào hỏi"

ppt33 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài thuyết trình Kỹ năng giao tiếp - Trịnh Văn Tiền, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM KHOA XÂY DỰNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP MỘT PHONG CÁCH MỘT CÁ TÍNH CÁC THÀNH VIÊN TRONG THE END TRỊNH VĂN TIỀN LƯU VĂN DŨNG VÕ THẾ DŨNG PHAN VĂN DUY LÊ VĂN HIỂU PHÙNG QUANG HUY Đ Ỗ ANH QUYỀN NGUYỄN ĐÌNH THẮNG HÀ VŨ ÁI THƯƠNG LỜI CHÀO CAO HƠN MÂM CỖ KHÁI NIỆM LỊCH SỬ PHÂN LOẠI VAI TRÒ SỰ ẢNH HƯỞNG SỰ CẦN THIẾT NHỮNG LỜI CHÀO KIỂU MẪU VĂN HÓA GIAO TIẾP KẾT LUẬN KHÁI NIÊM CHÀO HỎI là một quá trình trao đổi thông tin hai chiều giữa các chủ thể trong đó sử dụng phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ thỏa mãn nhu cầu khi bắt đầu hay kết thúc giao tiếp. LỊCH SỬ TRÊN THẾ GIỚI Từ khi con người biết nhận thức về sự vật hiện tượng trong thế giới thì con người đã biết sử dụng các trạng thái biểu cảm, hành động để trao đổi thông tin cho nhau. Sau nhiều năm tiến hóa thì loại hình trao đổi thông tin kiểu mới đã xuất hiện đó là ngôn ngữ Cũng từ đây mà văn hóa giao tiếp đã phát triển Khởi đầu cho công việc giao tiếp là "lời chào hỏi" LỊCH SỬ LỊCH SỬ Chủ tịch HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ TẠI VIỆT NAM VIỆT NAM CHÚNG TA CŨNG NHƯ CÁC NƯỚC KHÁC CŨNG CÓ MỘT CHIỀU SÂU VỀ VĂN HÓA GIAO TIẾP MÀ THỨ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ LỜI CHÀO HỎI PHÂN LOẠI CHÀO HỎI KHI MỚI GẶP CHÀO HỎI KHI RA VỀ PHÂN LOẠI KHI GẶP MẶT Người pháp khi mới gặp nhau PHÂN LOẠI Người hàn quốc khi mới gặp nhau PHÂN LOẠI Người việt nam khi mới gặp nhau PHÂN LOẠI Chủ tịch nước NGUYỄN MINH TRIẾT PHÂN LOẠI KHI RA VỀ MOURINHO chào tạm biệt INTER PHÂN LOẠI VAI TRÒ KHỞI ĐẦU CHO SỰ CHUYỀN ĐẠT THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH MỤC ĐÍCH MỞ MỘT HƯỚNG ĐI TẠO ẤN TƯỢNG VAI TRÒ SỰ ẢNH HƯỞNG Sụ tự tin SỰ ẢNH HƯỞNG Một thương hiệu cá nhân SỰ ẢNH HƯỞNG Sự thành đạt SỰ ẢNH HƯỞNG Một phong cách cá tính ĐIỀU KIỆN HÌNH DÁNG ĐIỀU KIỆN THÁI ĐỘ ĐIỀU KIỆN TRANG PHỤC NHỮNG LỜI CHÀO KIỂU MẪU NHỮNG LỜI CHÀO KIỂU MẪU Chào hỏi kiểu quân đội MỸ NHỮNG LỜI CHÀO KIỂU MẪU LẠI VĂN SÂM VỚI CHƯƠNG TRÌNH AI LÀ TRIỆU PHU VĂN HÓA GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ VĂN HÓA GIAO TIẾP PHẦN KẾT LUẬN LỜI CHÀO HỎI ĐÃ CÓ TỪ RẤT LÂU KHI CON NGƯỜI XUẤT HIỆN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BẢN THÂN QUYẾT ĐỊNH THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN THỂ HIỆN NỀN VĂN HÓA CỦA MỘT QUỐC GIA, DÂN TỘC TẠO ĐÀ CHO SỰ THÀNH CÔNG PHẦN KẾT LUẬN Trên đây là phần trình bầy của nhóm " THE END " Về những hiểu biết sơ khai về " VĂN HÓA GIAO TIẾP CHÀO HỎI ". vì vậy còn một số thiếu xót về kiến thức cũng như kỹ năng rất mong cô giáo và các bạn trong lớp xd0301 đóng góp ý kiến bổ xung và bỏ qua. cảm ơn cô và các ban đã chú ý theo dõi.,.