Đề tài Hệ thống phõn phối trong bảo hiểm nhõn thọ

Ngành bảo hiểm đó và đang cú những sự phỏt triển mạnh mẽ, nếu như tớnh từ năm 1993, tỷ lệ đúng gúp vào GDP của ngành chỉ đạt 0.37% thỡ đến năm 2006 con số này là 2.13%, đầu tư của ngành trở lại nền kinh tế là 34.400 tỷ đồng, thu hỳt hơn một trăm ngàn lao động và nộp ngõn sỏch trờn 1000 tỷ đồng (2006). Một trong những lý do đem đến sự thành cụng này phải kể đến hệ thống phõn phối sản phẩm bảo hiểm đó đưa sản phẩm bảo hiểm núi chung và sản phẩm bảo hiểm nhõn thọ núi riờng tiếp cận với người tiờu dựng. Xuất phỏt từ thực tế đó, em đó chọn đề tài: "Hệ thống phõn phối trong bảo hiểm nhõn thọ" để tỡm hiểu, hy vọng sẽ đem lại cỏi nhỡn tổng quan về hệ thống kờnh phõn phối trong bảo hiểm nhõn thọ. Nội dung đề ỏn xin được tiếp cận theo 3 phần: - Phần 1: Khỏi quỏt về bảo hiểm nhõn thọ và hệ thống phõn phối trong bảo hiểm nhõn thọ. - Phần 2: Cỏc hệ thống phõn phối trong bảo hiểm nhõn thọ hiện nay. - Phần 3: Xu hướng phỏt triển của hệ thống phõn phối trong bảo hiểm nhõn thọ ở Việt Nam. Em xin chõn thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tỡnh của cụ giỏo Bựi Quỳnh Anh, đó giỳp em hoàn thành đề tài này. Trong quỏ trỡnh tỡm hiểu khụng thể trỏnh những thiếu sút, rất mong sự đúng gúp ý kiến của thầy cụ và cỏc bạn để đề tài này được hoàn thiện hơn. Xin chõn thành cảm ơn!

doc22 trang | Chia sẻ: ngatran | Lượt xem: 1233 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hệ thống phõn phối trong bảo hiểm nhõn thọ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan