Đề tài Phát huy vai trò của văn hoá doanh nghiệp trong sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, mỗi quốc gia ngày càng có nhiều cơ hội để tham gia vào hoạt động kinh tế của khu vực và thế giới. Khi tham gia vào các hoạt động này mỗi quốc gia đều mang theo mình một nền văn hoá riêng. Trong điều kiện hiện nay thì văn hoá của mỗi quốc gia có những ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển của mỗi nước Trong mỗi quốc gia thì từng doanh nghiệp lại có một văn hoá riêng gọi là văn hoá doanh nghiệp. Hiện nay, văn hoá doanh nghiệp là một vấn đề mới mẻ và đang rất quan tâm. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đang phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp muốn tạo sự phát triển bền vững cho mình thì không chỉ bằng những giải pháp mang tính cụ thể như nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà điều quan trọng là phải xây dựng cho được một nền văn hoá doanh nghiệp lành mạnh. Ở nước ta hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp mới chỉ quan tâm đến những vấn đề trước mắt như doanh thu, lợi nhuận. mà chưa thực sự chú ý tới những vấn đề tạo ra sự phát triển lâu dài cho doanh nghiệp như vấn đề con người, đạo đức kinh doanh, văn hoá kinh doanh. Có thể nói, xây dựng được văn hoá doanh nghiệp nghĩa là đã tạo cho doanh nghiệp có cơ hội phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt như hiện nay. Nhận thấy đây là một vấn đề mới mẻ nhưng khá hấp dẫn và rất có ý nghĩa nên em đã chọn đề tài: “Phát huy vai trò của văn hoá doanh nghiệp trong sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta”. Với bài viết này, em mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở nước ta. Mặc dù rất cố gắng nhưng bài viết không thể tránh được những sai sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn.

doc15 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1262 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phát huy vai trò của văn hoá doanh nghiệp trong sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời nói đầu Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, mỗi quốc gia ngày càng có nhiều cơ hội để tham gia vào hoạt động kinh tế của khu vực và thế giới. Khi tham gia vào các hoạt động này mỗi quốc gia đều mang theo mình một nền văn hoá riêng. Trong điều kiện hiện nay thì văn hoá của mỗi quốc gia có những ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển của mỗi nước Trong mỗi quốc gia thì từng doanh nghiệp lại có một văn hoá riêng gọi là văn hoá doanh nghiệp. Hiện nay, văn hoá doanh nghiệp là một vấn đề mới mẻ và đang rất quan tâm. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đang phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp muốn tạo sự phát triển bền vững cho mình thì không chỉ bằng những giải pháp mang tính cụ thể như nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà điều quan trọng là phải xây dựng cho được một nền văn hoá doanh nghiệp lành mạnh. ở nước ta hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp mới chỉ quan tâm đến những vấn đề trước mắt như doanh thu, lợi nhuận... mà chưa thực sự chú ý tới những vấn đề tạo ra sự phát triển lâu dài cho doanh nghiệp như vấn đề con người, đạo đức kinh doanh, văn hoá kinh doanh. Có thể nói, xây dựng được văn hoá doanh nghiệp nghĩa là đã tạo cho doanh nghiệp có cơ hội phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt như hiện nay. Nhận thấy đây là một vấn đề mới mẻ nhưng khá hấp dẫn và rất có ý nghĩa nên em đã chọn đề tài: “Phát huy vai trò của văn hoá doanh nghiệp trong sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta”. Với bài viết này, em mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở nước ta. Mặc dù rất cố gắng nhưng bài viết không thể tránh được những sai sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn. Phần 1 - Lý luận chung về văn hoá doanh nghiệp 1.1-Khái niệm về văn hoá doanh nghiệp: Văn hóa doanh nghiệp là hệ thống các chuẩn mực về tinh thần và vật chất, quy định mối quan hệ, thái độ và hành vi ứng xử của tất cả các thành viên trong doanh nghiệp, hướng tới những giá trị tốt đẹp được xã hội đồng tình, tạo ra nét riêng độc đáo, đồng thời là sức mạnh lâu bền của doanh nghiệp thể hiện qua sức mạnh sản phẩm của doanh nghiệp trên thương trường. Những chuẩn mực đó được quy định trên cơ sở đặc điểm riêng về loại hình và ngành hàng của từng doanh nghiệp và các thể chế văn hoá xã hội nơi doanh nghiệp hoạt động, nên nó không giống nhau với các doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp tạo nên hình tượng và biểu tượng của doanh nghiệp, đồng thời nó cũng “đúc” nên những nét nhân cách, phong thái riêng rất dễ nhận ra của các thành viên của doanh nghiệp ở trong xã hội. Cho nên không thể có một chuẩn mực chung về văn hoá doanh nghiệp cho mọi xí nghiệp. Phải có sự nghiên cứu công phu và quá trình đúc rút kinh nghiệm bền bỉ mới mong tạo được. Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ những giá trị tinh thần mà doanh nghiệp tạo ra trong quá trình sản xuất kinh doanh tác động tới tình cảm, lý trí và hành vi của các thành viên cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp gắn với đặc điểm từng dân tộc, trong từng giai đoạn phát triển cho đến từng doanh nhân, từng người lao động, do đó, rất phong phú, đa dạng. Song văn hoá doanh nghiệp cũng không phải là vô hình, khó nhận biết mà rất hữu hình, thể hiện rõ một cách vật chất, chẳng những trong hành vi kinh doanh giao tiếp của công nhân, cán bộ trong doanh nghiệp mà cả trong hàng hoá và dịch vụ của doanh nghiệp, từ mẫu mã kiểu dáng đến nội dung chất lượng.Văn hoá doanh nghiệp là cơ sở của toàn bộ những chủ trương, biện pháp cụ thể trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chi phối kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, có thể nói thành công hoặc thất bại của các doanh nghiệp đều gắn với việc có hay không có văn hoá doanh nghiệp theo đúng nghĩa của khái niệm này. Văn hoá doanh nghiệp là tổng thể các truyền thống của các cấu trúc và các bí quyết kinh doanh xác lập quy tắc ứng xử nội tại, gắn bó các thành viên với nhau trong một doanh nghiệp. Nói cách khác, văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ phương thức tiến hành kinh doanh, quản lý kinh doanh, đàm phán với các đối tác, giải quyết các nhiệm vụ xuất hiện trong quá trình kinh doanh như tổ chức doanh nghiệp, hình thành quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp. 1.2-Những yếu tố của văn hoá doanh nghiệp: - Yếu tố giá trị: Là sự tin tưởng vào những gì là tốt nhất cho một tổ chức và loại thái độ nào là cần thiết. Chẳng hạn, có tổ chức đề cao sự minh bạch công khai. Song có tổ chức lại thấy sự hoàn thành trách nhiệm là cần thiết hoặc đề cao sự sáng tạo và năng động. Các giá trị này được chuyển thành thực tế thông qua các chuẩn mực và đồ tạo tác. - Yếu tố chuẩn mực: Là những quy tắc không thành văn hướng dẫn cách cư xử. Những chuẩn mực này chỉ thể hiện bằng lời nói hoặc bằng thái độ và nếu vi phạm những chuẩn mực này thì cũng bị xử lý. Chẳng hạn, những tiêu chuẩn công việc đã được phê duyệt, cách cư xử của lãnh đạo đối với nhân viên, đạo đức nghề nghiệp đang thịnh hành... - Yếu tố đồ tạo tác: Là những khía cạnh hữu hình của một tổ chức mà người ta có thể nghe được, nhìn thấy hoặc cảm thấy. Chẳng hạn, môi trường làm việc, giọng nói và ngôn ngữ sử dụng trong các bức thông điệp, cách giao tiếp trong các cuộc miting hay qua điện thoại... - Không khí của doanh nghiệp: Là khái niệm được sử dụng để phản ánh sự làm việc thoải mái ở mức độ nào. Chẳng hạn, nhân viên cấp dưới được tin tưởng ở mức độ nào, doanh nghiệp có chấp nhận rủi ro hay nó giữ ở mức an toàn nhất, thái độ thân thiện hay thù ghét các thành viên, xung đột trong doanh nghiệp có được giải quyết hay không. - Phong cách quản lý: Miêu tả cách thể hiện thái độ và quyền lực của người quản lý trong việc thực hiện các mục tiêu của tổ chức. Phong cách quản lý được thể hiện theo nhiều cách khác nhau: độc đoán hay dân chủ, khó tính hay dễ tính, phá hoại hay ủng hộ, cứng nhắc hay mềm dẻo... 1.3-Tác động của văn hoá doanh nghiệp đến hoạt động của doanh nghiệp: Văn hoá doanh nghiệp được thể hiện rõ trong quá trình: hoà nhập các nhân viên vào doanh nghiệp, sự va chạm về văn hoá của các thành viên, ứng xử của lãnh đạo doanh nghiệp: thông qua hệ thống quản lý và khen thưởng mà họ đề ra, thúc đẩy nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty. Văn hoá là những điều khó thấy, khó nhận biết, tiềm ẩn nhưng chúng ta phải thừa nhận sự hiện diện nó. Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng có một số những sự thừa nhận, hiểu biết ngầm, những nguyên tắc vô hình tác động tới những ứng xử hàng ngày tại nơi làm việc... Sự tồn tại của văn hoá doanh nghiệp là một thực tế, chúng ta không thể đánh giá sự hiện diện của nó là tốt hay xấu, mà chỉ xem xét tất cả các tác động cua các khía cạnh đó. Tác động của văn hoá doanh nghiệp tới hoạt động của doanh nghiệp có cả yếu tố tích cực và yếu tố cản trở. 1.3.1-Văn hoá doanh nghiệp với những khía cạnh tích cực: - Tạo ra nhận dạng riêng cho doanh nghiệp đó, để nhận biết sự khác nhau giữa doanh nghiệp này và doanh nghiệp khác. - Truyền tải ý thức, giá trị của doanh nghiệp tới các thành viên trong doanh nghiệp đó. - Văn hoá tạo nên một cam kết chung vì mục tiêu và giá trị của doanh nghiệp, nó lớn hơn lợi ích của từng cá nhân trong doanh nghiệp đó. - Văn hoá tạo nên sự ổn định của doanh nghiệp: Chính vì vậy có thể nói rằng văn hoá như một chất keo kết dính các thành viên trong tổ chức, để giúp việc quản lý doanh nghiệp bằng cách đưa ra những chuẩn mực để hướng các thành viên nên nói gì và làm gì. - Văn hoá tạo ra như một cơ chế khẳng định mục tiêu của tổ chức, hướng dẫn và uốn nắn những hành vi và ứng xử của các thành viên trong tổ chức. Như một nhà nghiên cứu về văn hoá doanh nghiệp nói rằng “văn hoá xác định luật chơi”. 1.3.2-Văn hoá doanh nghiệp như một rào cản thay đổi và đa dạng: - Ngăn cản sự thay đổi: Văn hoá doanh nghiệp có thể sẽ tạo ra một lực cản đối với những mong muốn thay đổi để thúc đẩy hiệu quả của doanh nghiệp. Điều này sẽ tồn tại trong một môi trường tổ chức năng động. Khi môi trường đang chịu sự thay đổi nhanh chóng. Văn hoá doanh nghiệp có thể sẽ không kéo dài sự tồn tại bởi vì tính vững chắc của cách ứng xử chỉ tạo ra được đối với một doanh nghiệp có môi trường ổn định. Văn hoá doanh nghiệp có lúc sẽ trở thành lực cản đối với sự thay đổi. - Ngăn cản tính đa dạng của doanh nghiệp: Việc tuyển dụng những thành viên mới có nguồn gốc đa dạng về kinh nghiệm, xuất xứ, dân tộc hay trình độ văn hoá dường như làm giảm bớt những giá trị văn hoá mà mọi thành viên của doanh nghiệp đang cố gắng để phù hợp và đáp ứng. Văn hoá doanh nghiệp vì vậy có thể tạo ra rào cản sức mạnh đa dạng mà những người với những kinh nghiệm khác nhau muốn đóng góp cho tổ chức. - Ngăn cản sự đoàn kết và hiệp lực của việc hợp tác giữa các doanh nghiệp. Nếu như trước đây, sự hoà hợp về các yếu tố cơ bản trong kinh doanh có thể là cơ sở tốt cho một liên doanh, nhưng ngày nay điều đó chưa đủ nếu chúng ta không tính đến yếu tố văn hoá doanh nghiệp. Nhiều liên doanh đã vấp phải thất bại do sự đối nghịch của văn hoá hai doanh nghiệp thành viên. 1.4-ý nghĩa của văn hoá doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp: Với việc phân tích nội dung của văn hoá doanh nghiệp ở phần trên, chúng ta có thể nhận thức được ý nghĩa của văn hoá doanh nghiệp trong hoạt động của các doanh nghiệp như sau: - Đáp ứng được yêu cầu quản lý năng động, linh hoạt phù hợp trong môi trường luôn biến động - Lựa chọn áp dụng kinh nghiệm những mô hình quản lý tiên tiến - Nâng cao hiệu quả hoạt động để dành vị thế trong môi trường cạnh tranh - Giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu của kinh doanh, dịch vụ - Chuẩn bị cơ sở cho trao đổi hợp tác kinh doanh - Chuẩn bị cho sử dụng nguồn lao động đa dạng - Duy trì được sự ổn định của tổ chức trong môi trường luôn biến đổi Phần 2 - Thực trạng văn hoá doanh nghiệp ở nước ta hiện nay Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp của nước ta hiện nay có tác dụng rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp theo yêu cầu phát triển kinh tế đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. ở nước ta nếu chỉ tính trong 100 năm qua thì trong những năm đất nước bị đô hộ, nhiều doanh nhân đã khởi xướng những ý tưởng rất mới trong việc phát triển công thương nghiệp, hình thành nền móng đầu tiên của văn hoá doanh nghiệp nước ta, đó là tinh thần dân tộc trong kinh doanh, dũng cảm cạnh tranh với tư bản Pháp, Hoa lúc đó đang làm chủ trên thị trường. Trong những năm thực hiện thể chế kế hoạch hoá tập trung, do thị trường và các quy luật của thị trường không được công nhận, các doanh nghiệp nước ta tiến hành sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu pháp lệnh được ban hành từ trên xuống, sản phẩm làm ra được giao nộp lên cấp trên, không tính đến nhu cầu thị trường, không hạch toán đến giá cả, cộng với tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp không gắn với kết quả sản xuất...Thể chế kế hoạch hoá tập trung cũng không bảo đảm trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp với tư cách là một thực thể kinh doanh, hạn chế tính sáng tạo, tinh thần kinh doanh của người quản lý doanh nghiệp. Tình trạng đó đã làm sai lệch bản chất của kinh doanh, cũng có thể gọi đó là “sản xuất mà không kinh doanh”. Tuy vậy cũng trong thời kỳ này, có những cán bộ quản lý doanh nghiệp đã mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm cách làm ăn mới, tạo ra một số mô hình kinh doanh có hiệu quả. Những mô hình này đã nêu lên một số nét đặc trưng của văn hoá doanh nghiệp thời kỳ đó: tinh thần dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo, vươn lên khắc phục khó khăn, thiếu thốn. Truyền thống văn hoá đó đã có ảnh hưởng tốt đối với thế hệ doanh nhân ngày nay. Công cuộc đổi mới được khẳng định từ Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12/1986) và thể chế kinh tế thị trường được công nhận đã mở ra cho các doanh nghiệp, doanh nhân nước ta những điều kiện mới có ý nghĩa quyết định để từng bước hình thành văn hoá doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội ở nước ta, đó là văn hoá doanh nghiệp Việt Nam. Công cuộc đổi mới đã đem lại sự giải phóng các lực lượng sản xuất, quyền tự do kinh doanh của mọi công dân trong lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Đó cũng là phát huy sức mạnh của toàn dân tộc cho công cuộc chấn hưng đất nước, mọi người được tự do phát huy tài năng, trí tuệ trong kinh doanh, làm giàu cho mình và cho đất nước. Có thể nói đây là sự thể hiện nổi bật nhất của văn hoá lãnh đạo, văn hoá quản lý, là sự lãnh đạo phù hợp với quy luật phát triển của thời đại, phù hợp với nguyện vọng của cả dân tộc, một dân tộc gan góc đấu tranh chống ngoại xâm trong hàng thế kỷ, nay không cam tâm chịu mãi cảnh nghèo nàn, lạc hậu. Chính công cuộc đổi mới đã mở đường cho sự ra đời và phát triển các daonh nghiệp dân doanh và đội ngũ doanh nhân mới, mở đường cho sự hình thành và phát triển văn hoá doanh nhân mới, mở đường cho sự hình thành và phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam. Như vậy, văn hoá doanh nghiệp Việt Nam được hình thành là một phần quan trọng của văn hoá Việt Nam được lưu truyền và bồi đắp từ thế hệ này đến thế hệ khác mà chúng ta cần giữ gìn và bồi đắp tiếp trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.Văn hoá doanh nghiệp nước ta tiếp thu những nhân tố văn hoá trong kinh doanh hình thành qua nhiều năm của các nền kinh tế hàng hoá trên thế giới, đồng thời tiếp thu và phát huy những tinh hoa văn hoá trong kinh doanh của cha ông, vận dụng phù hợp với đặc điểm của xã hội ngày nay, đó là hiện đại hoá truyền thống đi đôi với sự truyền thống hoá hiện đại. Chỉ có như vậy mới kết hợp được truyền thống và hiện đại, đó là sự kết hợp có chọn lọc và nâng cao, từng bước hình thành văn hoá doanh nghiệp mang đặc sắc Việt Nam. Văn hoá doanh nghiệp nước ta trong giai đoạn hiện nay có một số điểm nổi bật sau: Trước hết, từ công cuộc đổi mới đến nay, ở nước ta dần dần hình thành mục đích kinh doanh mới, đó là kinh doanh vì lợi ích của mỗi doanh nghiệp và lợi ích của cả dân tộc. Đương nhiên tranh thủ lợi nhuận tối đa là động cơ thúc đẩy ý chí kinh doanh của các doanh nghiệp, của mỗi doanh nhân, chúng ta cần đặc biệt quan tâm, không chỉ vì nhấn mạnh lợi ích chung mà coi nhẹ mục đích kinh doanh của mỗi cá nhân doanh nhân. Có thể thấy rằng, mục đích kinh doanh của mỗi doanh nhân ở nước ta hiện nay cũng rất đa dạng về tính chất, bởi vì lẽ sống của con người là đa dạng, phong phú, nhiều màu vẻ, nhất là trong điều kiện nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi, thể chế kinh tế cũng đang được chuyển đổi từng bước. Qua các cuộc kiểm tra xã hội học, có thể thấy một số khuynh hướng nổi bật như: có những người chỉ mong kiếm được nhiều tiền, cũng có người muốn qua kinh doanh mà có danh tiếng lớn, uy tín và địa vị xã hội cao, có người muốn vươn lên tiếp nối truyền thống gia đình.... Hai là, văn hoá doanh nghiệp đòi hỏi gắn bó chặt chẽ hiệu quả kinh doanh và tinh thần nhân văn trong kinh doanh, không thể đạt hiệu quả bằng bất cứ giá nào mà coi nhẹ giá trị nhân văn (tôn trọng con người, bảo vệ môi trường). Điều đặc biệt quan trọng là nâng cao tinh thần cộng đồng dân tộc trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, một đặc điểm của văn hoá doanh nghiệp mà chúng ta cần xây dựng, chúng ta đề cao ý chí tự lập, tự cường, sức vươn lên của mỗi doanh nghiệp, đồng thời huy động tính cộng đồng, tính truyền thống của dân tộc. Đồng thời chúng khuyến khích doanh nghiệp tham gia các hoạt động xã hội như xoá đói giảm nghèo, cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, tham gia các hoạt động từ thiện... Điều cần nhấn mạnh hiện nay là khắc phục chủ nghĩa thực dụng, dùng mọi thủ đoạn để đoạt được lợi nhuận cao, thậm chí siêu lợi nhuận, bất kể việc làm đó có hại cho người khác, các thủ đoạn làm giàu bất chính bất chấp tình nghĩa, thậm chí làm giầu trên sự đau khổ của đối tác, trên sự phá sản của các doanh nghiệp yếu thế. Có thể thấy rõ nhược điểm về mặt này của doanh nghiệp nước ta trong nhiều trường hợp như cạnh tranh bất hợp pháp, tranh giành thị trường, đáng phê phán nhất là những thủ đoạn hạ giá, phá giá khi xuất khẩu hàng hoá. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực hiện nay. khi cuộc cạnh tranh về chất lượng và giá cả hàng hoá diễn ra gay gắt, chúng ta đề cao việc nâng cao khả năng cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp lại càng phải đề cao tính tập thể, truyền thống đoàn kết dân tộc trong kinh doanh. Ba là, hình thành và phát huy văn hoá doanh nghiệp trước hết phải dựa vào con người. Đó là vì phát triển doanh nhân không chỉ tăng vốn, tăng lợi nhuận, tăng thu nhập cho người lao động mà còn phải tạo ra môi trường văn hoá cho doanh nghiệp tiến bộ cũng tức là tạo ra một sức mạnh tổng thể cố kết và cổ vũ người lao động trong doanh nghiệp lao động sáng tạo với niềm tin, một lý tưởng cao đẹp. Văn hoá doanh nghiệp là lý tưởng và các nguyên tắc chi phối hành động của doanh nghiệp cũng như của mỗi thành viên là hệ giá trị tạo nên nguồn lực cho sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp, do vậy, càng cần thiết phát huy nhân tố con người trong doanh nghiệp. Trình độ nhân lực của ta hiện nay đang còn thấp so với yêu cầu càng làm nổi bật ý nghĩa hết sức cấp bách của việc bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người trong khi xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Bốn là, văn hoá doanh nghiệp của từng doanh nghiệp Việt Nam có những nét chung của văn hoá doanh nghiệp Viêt Nam và những nét riêng của từng doanh nghiệp. Những nét riêng ấy là của quý đặc sắc, là truyền thống tốt đẹp, độc đáo của từng doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp phải hình thành được những nét chung của văn hoá doanh nghiệp Việt Nam và tạo lập được một số nét riêng, không trộn lẫn được của văn hoá doanh nghiệp mình. Có thể nói, văn hoá doanh nghiệp là cái nhãn hiệu, cái mác vinh quang của doanh nghiệp, niềm tự hào của doanh nghiệp được lưu truyền và bồi đắp từ thế hệ này sang thế hệ khác các công nhân và cán bộ của doanh nghiệp. Phần 3 - Giải pháp xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp ở nước ta 3.1-Những điều kiện để xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam: - Khi doanh nghiệp đứng trước nguy cơ khủng hoảng, trước sự thay đổi to lớn của môi trường xung quanh, cần tạo ra những thay đổi bước ngoặt, có xuất hiện tư tưởng đổi mới. Hiện chúng ta đang ở vào thời điểm này. Ngoài những quốc tế, trong nước tình hình di dân nội địa cũng diễn ra mạnh mẽ. Nhiều doanh nghiệp mới ra đời. Sự hội nhập người nhanh chóng từ nhiều vùng quê trong các doanh nghiệp, trong các đô thị hiện nay đã kéo theo cả văn hoá xóm làng vào các doanh nghiệp. Đồng thời dòng người đi công tác, đi du học ở nước ngoài cũng ngày một nhiều, họ cũng mang theo cả văn hoá từ các xã hội công nghiệp phương tây vào các tổ chức trong nước. Đây là thời kỳ văn hoá dân tộc, văn hoá doanh nghiệp truyền thống đang bị thử thách, sàng lọc của thời gian. Lúc này cần sự định hướng, sự sáng tạo của cá nhân, các tổ chức để biến cải cái cũ, tinh tuyển cái mới cho văn hoá dân tộc, văn hoá doanh nghiệp giai đoạn hiện nay. - Lãnh đạo doanh nghiệp đã nhận thức ra sự cần thiết phải thay đổi, xây dựng văn hoá doanh nghiệp để phù hợp với thay đổi của môi trường. Đây cũng là điều kiện tiên quyết cho sự thay đổi của doanh nghiệp. Lãnh đạo cần phải đưa ra được tuyên bố rõ ràng về sứ mệnh, về nhiệm vụ của doanh nghiệp mình, gây được ấn tượng về quan điểm, về giá trị mà doanh nghiệp sẽ đề xướng. - Có các hoạt động tích cực phù hợp với các giá trị mới, các thủ tục mới: +Tuyển chọn nhân viên gắn với định hướng giá trị của tổ chức là điều cần được khẳng định. Sự tuyển chọn không chỉ là kiến thức và kỹ năng phù hợp với vị trí mà doanh nghiệp cần mà còn phải có sự phù giữa định hướng giá trị của doanh nghiệp và người dự tuyển. +Các nhà quản lý phải gương mẫu đi đầu. Họ chính là biểu tượng để nhân viên noi theo. Các chương trình đào tạo và huấn luyện cần được cập nhật để thúc đẩy quá trình đưa cái mới vào công ty. +Việc khen thưởng, đề bạt vào các chức danh, các biểu tượng về địa vị và các tiêu chí đề bạt cần nhất quán với các tuyên bố về nhiệm vụ, về giá trị mà doanh nghiệp hướng tới. +Các lôgô, khẩu hiệu, ngôn ngữ, huyền thoại trong công ty, kiến trúc và mầu sắc trang trí cũng ảnh hưởng đáng kể đến hành vi ứng xử của nhân viên, đến đời sống văn hoá của doanh nghiệp. +Có những can thiệp hướng vào các bộ
Tài liệu liên quan