Đề tài Tổng kết thực tiễn đối với sự phát triển lý luận ở học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(Bản scan) Lý luận chính trị là một khoa học đặc thù nó lấy thực tiễn hoạt động của hệ thống chính trị, phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân làm đối tượng nghiên cứu. Đối tượng này rất rộng và có tính trừu tượng rất cao

pdf130 trang | Chia sẻ: hongden | Lượt xem: 1326 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tổng kết thực tiễn đối với sự phát triển lý luận ở học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan