Luận văn Bài toán nhiệt ngược thời gian phi tuyến

(Bản scan) Lý thuyết bài toán ngược đã phát triển rất mạnh trong hơn bốn thập kỷ qua, với những ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau: Vật lý, Hệ đồng nhất, Trắc địa... Nó nhanh chóng trở thành một bộ phận quan trọng của toán học ứng dụng. Do những nhu cầu ứng dụng trong khoa học, kỹ thuật, Hadamard [9] đã đưa ra một khái niệm về bài toán chỉnh.

doc47 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1426 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Bài toán nhiệt ngược thời gian phi tuyến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên