Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Chương 4: Những kỹ năng giao tiếp

Khái niệm thuyết trình Quá trình truyền đạt thông tin của một người trước nhiều người về một vấn đề nào đó một cách có hệ thống. Các bước thuyết trình Chuẩn bị Tiến trình thuyết trình Đánh giá buổi thuyết trình Chuẩn bị thuyết trình Xác định rõ mục tiêu: Xác định nội dung đề tài. Khả năng của người thuyết trình. Mục tiêu của buổi thuyết trình. Xác định và phân tích người nghe: Xác định khán thính giả là ai?. Lợi ích và mục đích của khách hàng. Phân tích khán thính giả trên khía cạnh. Phân tích không gian và thời gian trong quá trình thuyết trình. Phân tích ý tưởng và xây dựng đề cương, sau đó triển khai thành một bài báo cáo thuyết trình đề tài.

ppt8 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Chương 4: Những kỹ năng giao tiếp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 4: NHỮNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP Kỹ năng thuyết trình. Kỹ năng tổ chức cuộc họp. Kỹ năng đàm phán. 3. K ỹ năng làm chủ nghệ thuật thuyết trình 2. C ác bước thuyết trình 1. Kh ái niệm thuyết trình K ỹ năng thuyết trình Kỹ năng thuyết trình Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Khái niệm thuyết trình Quá trình truyền đạt thông tin của một người trước nhiều người về một vấn đề nào đó một cách có hệ thống. Các bước thuyết trình Chu ẩn bị 1 Ti ến trình thuyết trình 2 Đánh giá buổi thuyết trình 3 Chuẩn bị thuyết trình Xác định rõ mục tiêu: Xác định nội dung đề tài. Khả năng của người thuyết trình. Mục tiêu của buổi thuyết trình . Xác định và phân tích người nghe: Xác định khán thính giả là ai?. Lợi ích và mục đích của khách hàng. Phân tích khán thính giả trên khía cạnh. Phân tích không gian và thời gian trong quá trình thuyết trình. Phân tích ý tưởng và xây dựng đề cương, sau đó triển khai thành một bài báo cáo thuyết trình đề tài. Tiến trình thuyết trình Mở đầu thuyết trình: Chào hỏi và giới thiệu về mình Chọn lối dẫn nhập phù hợp với nội dung đề tài và với phong cách người thuyết trình. Triển khai thuyết trình Trình bày từng ý theo dàn bài đã lập sẵn. Chuyển ý cần có sự sáng tạo và linh hoạt. Cần thuyết trình phần minh họa điển hình thật ngằn gọn, súc tích và rõ ràng. Cần tạo một khoảng thời gian thư giãn thích hợp. Khoảng 25 phút nên đặt câu hỏi để tạo sự chủ động . Kết luận: Chuyển sang phần thuyết trình. Tóm tắt ý chính toàn bài phải nêu bật được mục đích và ý nghĩa của nội dung bài thuyết trình. Sử dụng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ phù hợp với văn hóa và tạo được một phong cách chuyên nghiệp. Đánh giá thuyết trình Đánh giá thuyết trình theo nhiều cách khác nhau sao cho phù hợp với: Mục tiêu của buổi thuyết trình. Nội dung phân tích theo đề tài. Chương trình đánh giá thích hợp với yêu cầu và tính chất kinh doanh của công ty. Dựa trên khán thính giả của mình là ai. Những công việc cần làm sau buổi thuyết trình: Lên kế hoạch theo dõi thông tin phản hồi. Đánh giá, nhận xét chất lượng cho buổi thuyết trình. Thống kê kết quả phản hồi từ khách hàng. Tạo một hình ảnh tốt đẹp trong lòng khán thính giả bằng những cách thức phù hợp với tính chất kinh doanh của doanh nghiệp. Tạo mối quan hệ lâu dài với khán thính giả.