Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm - Chương 4: Kỹ năng điều hành & kiểm soát nhóm làm việc - Nguyễn Khánh Hoàng

HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO  Khái niệm hoạt động lãnh đạo: Hoạt động lãnh đạo là hoạt động của người lãnh đạo mang tính  Định hướng,  Gây ảnh hưởng,  Tạo niềm tin,  Thuyết phục người khác  Để cùng thực hiện mục tiêu đề raMỤC TIÊU CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ  Xây dựng mục tiêu và tạo tạo niềm tin, thuyết phục người khác cùng thực hiện mục tiêu đề ra  Xây dựng nhóm tạo nên sức mạnh tập thể trên cơ sở thống nhất ý chí và hành động  Tạo ra môi trường vừa cho phép mỗi người được tự do sáng tạo vừa định hướng mọi người theo mục tiêu chung  Tạo nên sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận khác nhau trong cùng đơn vị để tạo thành 1 hệ thống nhất  Kiểm soát được lộ trình thực hiện mục tiêu

pdf23 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm - Chương 4: Kỹ năng điều hành & kiểm soát nhóm làm việc - Nguyễn Khánh Hoàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH & KIỂM SOÁT NHÓM LÀM VIỆC HÃY ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CỦA VỊ CƠ TRƯỞNG TRONG TRƯỜNG HỢP SAU HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=FGEVL19AAGA ĐIỀU HÀNH NHÓM LÀM VIỆC: • Khái niệm: Điều hành là hướng dẫn mọi hoạt động chung diễn ra theo một đường lối,chủ trương nhất định. • https://www.youtube.com/watch?v=sMM4yAffHew PHONG CÁCH ĐIỀU HÀNH NHÓM HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO  Khái niệm hoạt động lãnh đạo: Hoạt động lãnh đạo là hoạt động của người lãnh đạo mang tính  Định hướng,  Gây ảnh hưởng,  Tạo niềm tin,  Thuyết phục người khác  Để cùng thực hiện mục tiêu đề ra MỤC TIÊU CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ  Xây dựng mục tiêu và tạo tạo niềm tin, thuyết phục người khác cùng thực hiện mục tiêu đề ra  Xây dựng nhóm tạo nên sức mạnh tập thể trên cơ sở thống nhất ý chí và hành động  Tạo ra môi trường vừa cho phép mỗi người được tự do sáng tạo vừa định hướng mọi người theo mục tiêu chung  Tạo nên sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận khác nhau trong cùng đơn vị để tạo thành 1 hệ thống nhất  Kiểm soát được lộ trình thực hiện mục tiêu VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ  Tạo nên sức mạnh tập thể trên cơ sở thống nhất ý chí và hành động  Tạo ra môi trường vừa cho phép mỗi người được tự do sáng tạo vừa định hướng mọi người theo mục tiêu chung  Tạo nên sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận khác nhau trong cùng đơn vị để tạo thành 1 hệ thống nhất MỤC TIÊU CỦA NGƯỜI THỪA HÀNH  Hoàn thành nhiệm vụ được giao  Sáng tạo để thực hiện công việc có năng suất, hiệu quả cao  Hỗ trợ lãnh đạo kiểm soát lộ trình  Làm lãnh đạo “mầm non” PHONG CÁCH ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG NHÓM: MỘT SỐ PHONG CÁCH ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG NHÓM KHÁC  Các phong cách của người điều hành nhóm hay trưởng nhóm (thường thấy ở các nhóm chính thức) có thể là: (Theo Henry Feall)  – Phong cách chuyên quyền (Độc đoán)  – Phong cách tự do  – Phong cách cộng tác (Dân chủ) PHONG CÁCH ĐẶC ĐIỂM (ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC SỬ DỤNG) ƯU ĐIỂM KHUYẾT ĐIỂM ĐỘC ĐOÁN (ÁP BỨC, ĐỘC TÀI) Người lãnh đạo nắm bắt các thông tin, quan hệ trong tổ chức được thực hiện một chiều từ trên xuống. Người lãnh đạo chỉ dựa vào kinh nghiệm, uy tín, chức trách để đưa ra các quyết định không thảo luận, không bàn bạc. Giao tiếp: trên xuống dưới Giao cho cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ đã định Giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Nó cần thiết khi tập thể mới thành lập. Khi tập thể đó nhiều mâu thuẩn không thống nhất. -Nhấn mạnh vào kết quả dự báo trước, chính xác, trật tự Triệt tiêu tính sáng tạo của quần chúng. Bóp nghẹt tính chủ động sáng tạo của cấp dưới ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG - Những người có thai độ chống đối -Những người không tự chủ. -Đơn vị mới PHONG CÁCH ĐẶC ĐIỂM (ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC SỬ DỤNG) ƯU ĐIỂM KHUYẾT ĐIỂM DÂN CHỦ -Thu hút nhiều người tham gia - Ủy quyền rộng rãi - Thông tin hai chiều - Quyết định thông qua tập thể. Cấp dưới phấn khởi hồ hỡi làm việc. Khai thác sáng kiến của mọi người -Nhận được sự cam kết của cấp dưới thông qua sự tham gia của họ Tốn kém thời gian Người lãnh đạo mà nhu nhược sẽ theo đuôi quần chúng ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG - Những người có tinh thần hợp tác. - Những người thích sống tập thể PHONG CÁCH ĐẶC ĐIỂM (ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC SỬ DỤNG) ƯU ĐIỂM KHUYẾT ĐIỂM TỰ DO - Ít tham gia vào hoạt động của tập thể . - Tất cả được tham gia hoạt động. - Các thành viên của nhóm tự thực hiện công việc theo cách tốt nhất mà họ có thể Giao tiếp: Theo chiều ngang - Quyền quyết định thuộc về l/đạo - Phát huy cao sáng kiến của mọi người. -Cho phép cấp dưới thực hiện công việc khi thấy phù hợp mà không cần sự can thiệp của lãnh đạo - Dễ sinh ra hiện tượng hỗn loạn, vô tổ chức. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG - Những người có đầu óc cá nhân - Những người hướng nội THỰC HÀNH Công ty tiến Phát thực hiện dự án lắp ghép một khu nhà công nghiệp với tổng diện tích 500m2. Các công việc của dự án gồm:  Lắp ghép khung nhà: 7 tuần  Lắp dựng cần cẩu: 3 tuần  Làm móng nhà: 5 tuần  Vận chuyển cần cẩu về: 1 tuần  Vận chuyển cấu kiện: 4 tuần Hãy vẽ sơ đồ Gannt cho dự án trên? MỘT SỐ KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH NHÓM VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐIỀU HÀNH HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=9MO1AY1XC80 VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐIỀU HÀNH 1. Khuyến khích cho tất cả những người tham dự đều tự nguyện nói lên ý kiến của mình 2. Có sự tham gia thảo luận sôi nổi và đồng đều 3. Tất cả các ý kiến nêu ra đều được lắng nghe, ghi nhận & tôn trọng 4. Người điều hành các cuộc thảo luận là người đặt câu hỏi 5. Đảm bảo đúng thời gian và đạt mục đích 6. Giải quyết các mâu thuẫn trong thảo luận KIỂM SOÁT NHÓM LÀM VIỆC:  * Khái niệm: Kiểm soát là công việc giám sát hành vi, hoạt động của chủ thể thực hiện việc theo dõi đối tượng bị giám sát trong một khoảng thời gian nhất định( quá trình theo dõi đối tượng bị giám sát) từ đó xem xét, đánh giá hoạt động của đối tượng bị giám sát tuân thủ những mục tiêu, quy định đã đặt ra  Phân biệt những đặc điểm giống & khác nhau của giám sát, thanh tra, kiểm tra GIÁM SÁT NHÓM HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=Y0FTXHSU0J0 VAI TRÒ CỦA NGƯỜI GIÁM SÁT TRONG QUẢN LÍ  Giúp người quản lý biết quyết định đó đã thực hiện đến đâu  Giúp người quản lý biết hiệu quả của quyết định và có nên tiếp tục  Giúp người quản lý có giải pháp thực hiện mục đích quản lý nêu ra MỘT SỐ KỸ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ GIÁM SÁT NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ MỘT SỐ KỸ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ GIÁM SÁT NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ  Kỹ năng lập kế hoạch  Kỹ năng tổ chức thực hiện công việc  Kỹ năng giao tiếp  Kỹ năng tư vấn, hướng dẫn người khác  Kỹ năng đàm phán, thương lượng  Kỹ năng quản lý thời gian KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=YLZQHPU4WYQ
Tài liệu liên quan