Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 5: Kiểm định giả thuyết thống kê - Trần Việt Anh

Bài 1: Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình Giả sử biến ngẫu nhiên X có phân bố chuẩn nhưng ta chưa biết kỳ Vọng IF(X)= A của X, ta đưa ra giả thuyết thống kê Ho : A = 0. Trường hợp 1: Biết phương sai ID(X) = 0 hay biết độ lệch tiêu chuẩn ơ(X) = 0

pdf72 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 5: Kiểm định giả thuyết thống kê - Trần Việt Anh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan